An Bord um Ghrinnscrúdú Rialála

Tá feidhm leis an mBord um Ghrinnscrúdú Rialála chun lársheirbhís rialaithe cáilíochta agus tacaíochta a chur ar fáil don obair a bhíonn ar siúl ag an gCoimisiún ar mheasúnuithe tionchair agus ar mheastóireachtaí. Bunaíodh é an 1 Iúil 2015 agus tháinig sé in áit an Bhoird um Measúnú Tionchair.

Scrúdaíonn an Bord na dréachtmheasúnuithe tionchair ar fad a dhéanann an Coimisiún agus na meastóireachtaí móra agus seiceálacha oiriúnachta ar an reachtaíocht atá i bhfeidhm cheana agus eisíonn sé tuairimí ina leith. I bprionsabal, caithfear tuairim dhearfach a fháil ón mBord chun gur féidir tionscnamh, agus an measúnú tionchair atá ag gabháil leis, a mholadh don Choimisiún lena ghlacadh. Bíonn an tuairim sin, maille leis an measúnú tionchair, ag gabháil leis an dréacht-togra ó thús deireadh phróiseas déanta cinntí polaitiúla an Choimisiúin. Foilsítear gach measúnú tionchair agus gach tuairim ghaolmhar ón mBord tar éis an togra ábhartha a bheith glactha ag an gCoimisiún. Foilsítear na tuarascálacha meastóireachta/seiceálacha oiriúnachta agus na tuairimí gaolmhara freisin.

Tá an Bord neamhspleách ar na hArd-Stiúrthóireachtaí a bhíonn ag socrú beartais agus is duine ar leibhéal Ard-Stiúrthóra atá ina chathaoirleach air. Chomh maith leis an gCathaoirleach, tá triúr oifigeach ardleibhéil ón gCoimisiún agus triúr comhaltaí seachtracha, a roghnaítear ar bhonn a gcuid saineolais, ar an mBord. Oibríonn gach comhalta go lánaimseartha don Bhord, agus ní bhíonn aon fhreagracht eile orthu ó thaobh beartais de. Go dtí go mbeidh gach comhalta ceaptha, feidhmeoidh comhaltaí an Bhoird um Measúnú Tionchair a bhíodh ann roimhe sin ina gcomhaltaí eatramhacha ar an mBord.

Is féidir tuilleadh eolais faoi struchtúr agus feidhmeanna an Bhoird a fháil sna doiciméid seo a leanas atá sa phacáiste maidir le Rialáil Níos Fearr – an doiciméad faoin gCinneadh maidir le Bord um Ghrinnscrúdú Rialála Neamhspleách a bhunúpdf(197 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  agus an doiciméad faoin Teachtaireacht i dtaca leis an mBord um Ghrinnscrúdú Rialála – Misean, Cúraimí agus Baill Foirnepdf(111 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. .

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Documenti essenziali
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?