Sääntelyntarkastelulautakunta (RSB)

Sääntelyntarkastelulautakunta huolehtii keskitetysti laadunvalvonnasta komission vaikutustenarviointien ja muun arviointityön yhteydessä. Se perustettiin 1.7.2015, jolloin se korvasi vaikutustenarviointilautakunnan.

Lautakunta käsittelee kaikki voimassa olevaa lainsäädäntöä koskevat komission vaikutustenarviointiluonnokset sekä merkittävimmät arvioinnit ja toimivuustarkastukset. Lautakunnan myönteinen lausunto on periaatteessa välttämätön, jotta jotakin aloitetta ja sen vaikutustenarviointia voidaan esittää komission hyväksyttäväksi. Lausunto on aloiteluonnoksen ja vaikutustenarvioinnin mukana koko sen ajan, kun aloiteluonnosta käsitellään komission päätöksentekomenettelyssä. Kun komissio on hyväksynyt ehdotuksen, julkaistaan kaikki siihen liittyvät vaikutustenarvioinnit ja sääntelyntarkastelulautakunnan lausunnot. Myös arvioinnit ja toimivuustarkastukset sekä niihin liittyvät lausunnot julkaistaan.

Lautakunta on riippumaton toimintapolitiikan laadinnasta vastaavista komission yksiköistä.  Sillä on pääjohtajatasoinen puheenjohtaja. Puheenjohtajan lisäksi lautakunta koostuu kolmesta komission korkean tason virkamiehestä ja kolmesta komission ulkopuolisesta jäsenestä, jotka on valittu heidän asiantuntemuksensa perusteella. Lautakunnan kaikki jäsenet työskentelevät täysiaikaisesti, eikä heillä ei ole muita poliittisia vastuualueita. Siihen asti kun uuden sääntelyntarkastelulautakunnan kaikki jäsenet on nimitetty, sitä edeltäneen vaikutustenarviointilautakunnan jäsenet toimivat lautakunnan väliaikaisina jäseninä.

Lisätietoa lautakunnan rakenteesta ja sen toiminnasta on Sääntelyn parantamista koskevan paketin asiakirjoissa Decision on the Establishment of an Independent Regulatory Scrutiny Boardpdf(197 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  ja Communication on the Regulatory Scrutiny Board – Mission, Tasks and Staffpdf(111 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot .

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Keskeiset asiakirjat
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.