Ytterligare verktyg

Samråd om kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar

Samråd om kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar

Syftet med samrådet

EU-kommissionen strävar efter att uppfylla sina politiska mål till lägsta möjliga kostnad samtidigt som man undviker onödig lagstiftning. Det gynnar både invånarna, företagen och arbetstagarna. Till sin hjälp har man olika verktyg för smart lagstiftning. Ett exempel är de konsekvensbedömningar som görs innan man föreslår nya initiativ. De bidrar till bättre beslut genom att se till att kommissionens initiativ och lagförslag bygger på en öppen, fullständig och balanserad analys av de problem som ska åtgärdas, varför det behövs ett EU-initiativ och vilka kostnader och fördelar som olika alternativ medför för berörda parter.

Kommissionen har använt sig av konsekvensbedömningar sedan 2002. Arbetet har ständigt förbättrats, bl.a. genom riktlinjerna från 2009 och kompletterande vägledning om olika typer av konsekvenser (t.ex. för konkurrenskraft och mikroföretag, grundläggande rättigheter och sociala och geografiska effekter). Kommissionen vill nu se över sina riktlinjer. De används visserligen bara inom kommissionen, men vi vill ändå gärna ta del av dina synpunkter inför översynen.

Politikområde

Institutionella frågor

Samrådsperiod

1 juli30 september 2014. Samrådet är avslutat.

Samrådsdokument

Kontakt

Ansvarig avdelning: Europeiska kommissionen, Generalsekretariatet, Enhet SG C2 – ”Konsekvensbedömning”

E-postadress: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postadress:
Europeiska kommissionen
Generalsekretariatet – Enhet SG C2 ”Konsekvensbedömning”
BERL 6/29
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1040 Bryssel
Belgien

Resultatet av samrådet

Kommissionen vill tacka alla som deltog i samrådet.

Vi har nu sammanställt de viktigaste resultatenpdf(750 kB) Visa översättning av föregående länk .

Läs inkomna bidrag

Nästa steg

Kommissionen ska nu analysera svaren. Med utgångspunkt i analysen gör kommissionen sedan klart sin översyn och lägger ut de nya riktlinjerna för konsekvensbedömningar på sin webbplats.

Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd

Mer information finns på kommissionens webbplats om konsekvensbedömningar: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Visa översättning av föregående länk 

Det pågår också ett samråd om riktlinjerna för samråd med intressenter Visa översättning av föregående länk .