Dodatna orodja

Javno posvetovanje o reviziji smernic Komisije za ocenjevanje učinka

Javno posvetovanje o reviziji smernic Komisije za ocenjevanje učinka

Cilj posvetovanja

Evropska komisija je trdno odločena, da uresniči cilje politike s kar najmanjšimi stroški in tako ravna v korist državljanov, podjetij in delavcev, pri tem pa se izogne nepotrebni regulatorni obremenitvi. Komisija v ta namen uporablja različna orodja pametne pravne ureditve. Tako orodje je tudi ocena učinka, ki se uporablja v zgodnji fazi priprave politike, ko nastajajo novi predlogi. Ocena učinka pripomore h kakovostnemu oblikovanju politike, saj zagotavlja, da se pobude in zakonodajni predlogi Evropske komisije pripravijo na podlagi preglednih, celovitih in nepristranskih dejstev o obravnavanem problemu, dodani vrednosti ukrepanja EU ter stroških in koristih alternativnih ukrepov za vse deležnike.

Evropska komisija je leta 2002 uvedla sistem ocenjevanja učinka, ki ga je nato nenehno utrjevala in izpopolnjevala, tudi z objavo smernic leta 2009 in dopolnilnih navodil glede posameznih kategorij učinka (npr. konkurenčnost in mala podjetja, temeljne pravice, socialne in teritorialne posledice). Komisija se je na podlagi pridobljenih izkušenj zavezala, da bo pripravila revizijo smernic za ocenjevanje učinka. Smernice so namenjene interni rabi služb Komisije, s posvetovanjem pa želi Komisija pridobiti mnenje deležnikov o osnutku revidiranih smernic.

Področje

Institucionalne zadeve

Posvetovalno obdobje

Od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014. Posvetovanje je zaključeno.

Posvetovalni dokument

Spremni dokument o posvetovanju je dostopen tukajpdf(190 kB) Seznam prevodov predhodne povezave .

Kontaktni podatki

Pristojna služba: Evropska komisija, Generalni sekretariat, enota SG C2 (Ocena učinka)

Namenski poštni predal: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Poštni naslov:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Bruxelles/Brussel
Belgija

Rezultati posvetovanja

Komisija se zahvaljuje vsem, ki ste sodelovali v tem posvetovanju.

Na voljo so glavne ugotovitve javnega posvetovanjapdf(750 kB) Seznam prevodov predhodne povezave .

Prikaz prispevkov

Če si želite ogledati prejete prispevke, kliknite tukaj Seznam prevodov predhodne povezave .

Naslednji koraki

Evropska komisija bo analizirala in obdelala prejete odgovore. Na podlagi rezultatov javnega posvetovanja bo Komisija dokončala revizijo smernic za ocenjevanje učinka in jih javno objavila na spletišču Europa.

Referenčni dokumenti in druga podobna posvetovanja

Več osnovnih informacij boste našli na spletišču Evropske komisije o oceni učinka: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Seznam prevodov predhodne povezave 

Vzporedno je potekalo javno posvetovanje o smernicah Komisije za posvetovanje z deležniki, objavljeno tukaj Seznam prevodov predhodne povezave .