Alte instrumente

Consultare publică referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluarea impactului

Consultare publică referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluarea impactului

Obiectivul consultării

Comisia Europeană se angajează să îndeplinească obiectivele de politică cu costuri minime, în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și al lucrătorilor, evitând în același timp toate sarcinile de reglementare inutile. În acest scop, Comisia utilizează o gamă largă de instrumente de reglementare inteligentă. Un astfel de instrument este evaluarea impactului, care se aplică la începutul ciclului de elaborare a politicilor, atunci când sunt în curs de pregătire noile propuneri. Acest instrument contribuie la calitatea procesului decizional, asigurând că inițiativele Comisiei și propunerile legislative din cadrul UE se elaborează pe baza unor probe transparente, exhaustive și echilibrate, în funcție de aspectul care trebuie abordat, de valoarea adăugată a acțiunii UE, precum și de costurile și beneficiile măsurilor alternative pentru toate părțile interesate.

Din 2002, când a fost creat, sistemul Comisiei de evaluare a impactului a fost consolidat și îmbunătățit; în 2009, s-a publicat o serie de orientări, la care s-au adăugat, în timp, îndrumări suplimentare cu privire la diferite categorii de impacturi (de exemplu, competitivitatea și microîntreprinderile, drepturile fundamentale, impactul social și teritorial). Pe baza experienței dobândite, Comisia s-a angajat ca în 2014 să revizuiască orientările privind evaluările impactului. Aceste orientări sunt destinate uzului intern al Comisiei, dar obiectivul acestei consultări este de a afla punctele de vedere ale părților interesate cu privire la proiectul de orientări revizuite.

Domenii

Afaceri instituționale

Perioada de consultare

De la 18/6/2014 la 30/9/2014. The consultation is closed.

Documentul și chestionarul de consultare

Documentul de consultare care îl însoțește poate fi găsit aicipdf(190 kB).

Date de contact

Serviciul responsabil: Comisia Europeană, Secretariatul General, Unitatea SG C 2 –„Evaluarea impactului”

E-mail: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Adresă poștală:
Comisia Europeană
Secretariatul General — Unitatea SG C 2 „Evaluarea impactului”
BERL, 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Bruxelles
Belgia

Accesarea răspunsurilor primite

Please click here to view the contributions received.

Următoarele etape

După încheierea consultării publice, Comisia va analiza și va prelucra răspunsurile primite. Pe baza rezultatelor consultării publice, Comisia va finaliza procesul de revizuire a orientărilor sale privind evaluarea impactului și le va publica pe site-ul Europa.

Documente de referință, consultări conexe și alte documente

Mai multe informații pot fi găsite pe pagina de internet a Comisiei privind evaluarea impactului: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm

În paralel, are loc o consultare publică cu privire la orientările Comisiei pentru consultarea părților interesate, care poate fi accesată aici.