Alte instrumente

Consultare publică referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluarea impactului

Consultare publică referitoare la revizuirea orientărilor Comisiei privind evaluarea impactului

Obiectivul consultării

Comisia Europeană s-a angajat să îndeplinească obiectivele de politică cu costuri minime, în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și al lucrătorilor, evitând în același timp toate sarcinile de reglementare inutile. În acest scop, Comisia utilizează o gamă largă de instrumente de reglementare inteligentă. Un astfel de instrument este evaluarea impactului, care se aplică la începutul ciclului de elaborare a politicilor, atunci când sunt în curs de pregătire noi propuneri. Acest instrument contribuie la calitatea procesului decizional, garantând că inițiativele Comisiei și propunerile de legislație europeană se elaborează pe baza unor date transparente, complete și echilibrate cu privire la aspectul care se abordează, la valoarea adăugată a acțiunii UE, precum și la costurile și beneficiile măsurilor alternative pentru toate părțile interesate.

De la crearea sa în 2002, sistemul de evaluare a impactului aplicat de Comisiei a fost consolidat și îmbunătățit în permanență mai întâi în 2009, prin publicarea unor orientări, și, ulterior, a unor îndrumări suplimentare cu privire la diferite categorii de impact în domenii diferite (de exemplu, competitivitate și microîntreprinderi, drepturi fundamentale sau impact social și teritorial). Pe baza experienței dobândite, Comisia s-a angajat să-și revizuiască orientările privind evaluarea impactului. Aceste orientări sunt pentru uzul intern al Comisiei, dar obiectivul consultării a fost acela de a afla care sunt punctele de vedere ale părților interesate cu privire la proiectul de orientări revizuite.

Domenii de activitate

Afaceri instituționale

Perioada de consultare

1.7.2014 - 30.9.2014 Consultarea s-a încheiat.

Document de consultare

Faceți clic aicipdf(190 kB) Traducerile linkului anterior  pentru a accesa documentul de consultare.

Date de contact

Serviciul responsabil: Comisia Europeană, Secretariatul General, Unitatea SG C 2 –„Evaluarea impactului”

E-mail: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Adresă poștală:
Commission européenne
Commission européenne, Secrétariat général, unité SG C2 - Analyse d'impact
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Bruxelles
Belgique

Rezultatele consultării

Comisia le mulțumește tuturor celor care au luat parte la consultare.

Principalele concluzii ale consultăriipdf(750 kB) Traducerile linkului anterior  sunt acum disponibile.

Răspunsuri primite

Faceți clic aici Traducerile linkului anterior  pentru a citi răspunsurile primite.

Următoarele etape

Comisia va analiza și prelucra răspunsurile primite. Pe baza rezultatelor consultării publice, Comisia va finaliza procesul de revizuire a orientărilor sale privind evaluarea impactului și le va publica pe site-ul Europa.

Documente de referință și consultări conexe

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Comisiei privind evaluarea impactului (http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm). Traducerile linkului anterior 

De asemenea, puteți accesa și o altă consultare publică Traducerile linkului anterior , lansată în paralel, cu privire la orientările Comisiei pentru consultarea părților interesate.