További eszközök

Nyilvános konzultáció a Bizottság hatásvizsgálati iránymutatásainak felülvizsgálatáról

Nyilvános konzultáció a Bizottság hatásvizsgálati iránymutatásainak felülvizsgálatáról

A konzultáció célja

Az Európai Bizottság gondoskodni kíván arról, hogy a kitűzött szakpolitikai célok megvalósítása a lehető legkevesebb kiadással járjon, továbbá hogy intézkedései a polgárok, vállalkozások és munkavállalók érdekeit szolgálják, és ne vonjanak maguk után indokolatlanul nagy szabályozási terheket. A Bizottság egy sor intelligens szabályozási eszközt vesz igénybe, hogy mindezt meg tudja valósítani. A hatásvizsgálat egyike az alkalmazott eszközöknek, és a szakpolitikai folyamat kezdeti szakaszában, a javaslatok kidolgozásakor játszik szerepet. A hatásvizsgálat elősegíti, hogy a szakpolitikai döntéshozatal jó színvonalú legyen. A Bizottság hatásvizsgálatok végzésével gondoskodik arról, hogy kezdeményezéseit és jogalkotási javaslatait a megoldandó problémával kapcsolatos tényeknek, az uniós fellépés többletértékének, valamint az érdekelt felek által hozható alternatív intézkedések költségeinek és előnyeinek átlátható, átfogó és kiegyensúlyozott figyelembevételével készítse elő.

A Bizottság folyamatosan tökéletesíti 2002-ben létrehozott hatásvizsgálati rendszerét. 2009-ben iránymutatásokat tett közzé a témában, és azóta több kiegészítő útmutatást dolgozott ki a különböző hatáskategóriák (pl. versenyképesség és mikrovállalkozások, alapvető jogok, szociális és területi hatások) tekintetében. Az intézmény úgy döntött, hogy felülvizsgálja hatásvizsgálati iránymutatásait, hogy eddigi tapasztalatai alapján tökéletesítse azokat. Az iránymutatások belső használatra, a Bizottság szervezeti egységeinek útbaigazítása végett készültek, de az uniós intézmény képet kívánt alkotni arról, hogyan vélekednek az érdekelt felek a felülvizsgált iránymutatás tervezetéről, ezért indította a konzultációt.

Szakpolitikai terület

Intézményi ügyek

A konzultáció időtartama

2014.07.01-től2014.09.30-ig. A konzultáció lezárult.

Konzultációs dokumentum

A kapcsolódó konzultációs dokumentumot itt lehet megtekintenipdf(190 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai .

Elérhetőség

Felelős szervezeti egység: Európai Bizottság, Főtitkárság, SG C2. csoport – „Hatásvizsgálat”

Funkcionális postafiók: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postacím:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Bruxelles/Brussel
Belgium

A konzultáció eredményei

A Bizottság köszöni a nyilvános konzultáció résztvevőinek a beérkezett válaszokat.

A nyilvános konzultáció főbb eredményeipdf(750 kB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  már olvashatók honlapunkon.

Beérkezett válaszok

Ha meg kívánja tekinteni a beérkezett válaszokat, kérjük, kattintson ide Az előző linken elérhető szöveg fordításai .

A következő lépések

A Bizottság feldolgozza és elemzi a beérkezett válaszokat, majd a nyilvános konzultáció eredménye alapján véglegesíteni fogja a hatásvizsgálati iránymutatások felülvizsgált változatát, és közzé fogja tenni a dokumentumot az Europa portálon.

Referenciaanyagok és a témához kapcsolódó egyéb konzultációk

További háttér-információk a Bizottság hatásvizsgálattal foglalkozó honlapján találhatók: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_hu.htm Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

A jelen konzultációval párhuzamosan a Bizottság az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra vonatkozó iránymutatásairól is indított konzultációt, amely itt érhető el Az előző linken elérhető szöveg fordításai .