További eszközök

Nyilvános konzultáció a Bizottság hatásvizsgálati iránymutatásainak felülvizsgálatáról

Nyilvános konzultáció a Bizottság hatásvizsgálati iránymutatásainak felülvizsgálatáról

A konzultáció célja

Az Európai Bizottság gondoskodni kíván arról, hogy a kitűzött szakpolitikai célok megvalósítása a lehető legkevesebb kiadással járjon, továbbá hogy intézkedései a polgárok, vállalkozások és munkavállalók érdekeit szolgálják, és ne vonjanak maguk után indokolatlanul nagy szabályozási terheket. A Bizottság egy sor intelligens szabályozási eszközt vesz igénybe, hogy mindezt meg tudja valósítani. A hatásvizsgálat egyike az alkalmazott eszközöknek, és a szakpolitikai folyamat kezdeti szakaszában, a javaslatok kidolgozásakor játszik szerepet. A hatásvizsgálat elősegíti, hogy a szakpolitikai döntéshozatal jó színvonalú legyen. A Bizottság hatásvizsgálatok végzésével gondoskodik arról, hogy kezdeményezéseit és jogalkotási javaslatait a megoldandó problémával kapcsolatos tényeknek, az uniós fellépés többletértékének, valamint az érdekelt felek által hozható alternatív intézkedések költségeinek és előnyeinek átlátható, átfogó és kiegyensúlyozott figyelembevételével készítse elő.

A Bizottság folyamatosan tökéletesíti 2002-ben létrehozott hatásvizsgálati rendszerét. 2009-ben iránymutatásokat tett közzé a témában, és azóta több kiegészítő útmutatást dolgozott ki a különböző hatáskategóriák (pl. versenyképesség és mikrovállalkozások, alapvető jogok, szociális és területi hatások) tekintetében. Az intézmény úgy döntött, hogy 2014-ben felüvizsgálja hatásvizsgálati iránymutatásait, hogy eddigi tapasztalatai alapján tökéletesítse azokat. Az iránymutatások belső használatra, a Bizottság szervezeti egységeinek útbaigazítása végett készültek, de az uniós intézmény ki szeretné kérni az érdekelt felek véleményét a felülvizsgált iránymutatás tervezetéről, ezért indítja ezt a konzultációt.

Szakpolitikai terület

Intézményi ügyek

A konzultáció időtartama

2014.06.18-tól 2014.09.30-ig. The consultation is closed.

Konzultációs dokumentum és kérdőív

A kapcsolódó konzultációs dokumentumot itt lehet megtekintenipdf(190 kB).

Elérhetőség

Felelős szervezeti egység: Európai Bizottság, Főtitkárság, SG C2. csoport – „Hatásvizsgálat”

Funkcionális postafiók: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postacím:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Bruxelles/Brussel
Belgium

Beérkezett válaszok

Please click here Az előző linken elérhető szöveg fordításai  to view the contributions received.

A következő lépések

A nyilvános konzultáció lezárulta után a Bizottság feldolgozza és elemzi a beérkezett válaszokat. A nyilvános konzultáció eredménye alapján a Bizottság véglegesíteni fogja a hatásvizsgálati iránymutatások felülvizsgált változatát, és közzéteszi a dokumentumot az Europa portálon.

Referenciaanyagok és a témához kapcsolódó egyéb konzultációk

További háttér-információk a Bizottság hatásvizsgálattal foglalkozó honlapján találhatók: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Az előző linken elérhető szöveg fordításai 

A jelen konzultációval párhuzamosan a Bizottság az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra vonatkozó iránymutatásairól is indított konzultációt, amely itt érhető el Az előző linken elérhető szöveg fordításai .