Dodatni alati

Javno savjetovanje o reviziji Smjernica Komisije o procjeni utjecaja

Javno savjetovanje o reviziji Smjernica Komisije o procjeni utjecaja

Cilj savjetovanja

Europska komisija odlučna je u tome da ostvari ciljeve politika uz najmanje moguće troškove kako bi građani, poduzeća i radnici imali koristi te kako bi se izbjegla nepotrebna regulatorna opterećenja. Da bi to postigla, Komisija upotrebljava niz instrumenata za pametno donošenje propisa. Procjena utjecaja jedan je od takvih alata koji se upotrebljava u ranim fazama ciklusa politika, kada se izrađuju novi prijedlozi. Ona pridonosi kvaliteti izrade politika osiguravajući da se inicijative i prijedlozi Komisije za zakonodavstvo EU-a pripremaju na temelju transparentnih, sveobuhvatnih i uravnoteženih dokaza o prirodi problema o kojem je riječ, dodane vrijednosti djelovanja na razini EU-a i analize troškova i koristi alternativnih mogućnosti djelovanja za sve dionike.

Otkad je 2002. uspostavljen Komisijin sustav procjene utjecaja, stalno se radi na njegovu jačanju i poboljšavanju, uz objavljivanje smjernica 2009. i dodatnih uputa o raznim vrstama utjecaja (npr. konkurentnost i mikropoduzeća, osnovna prava, socijalni utjecaji i utjecaji na pojedina područja) koje su otada donesene. Na temelju stečenog iskustva Komisija je odlučila revidirati svoje smjernice o procjeni utjecaja. Te su smjernice namijenjene za internu uporabu u Komisiji, ali je cilj savjetovanja bio zatražiti mišljenja dionika o nacrtu revidiranih smjernica.

Područja politike

Institucijska pitanja

Razdoblje savjetovanja

Od 1. 7. 2014. do 30. 9. 2014. Savjetovanje je završeno.

Dokument o savjetovanju

Dodatnom dokumentu o savjetovanju možete pristupiti ovdjepdf(190 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice .

Podaci za kontakt

Nadležna služba: Europska komisija, Glavno tajništvo, odjel SG C2 – „Procjena utjecaja”

Zajednička adresa e-pošte: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Poštanska adresa:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgija

Rezultati savjetovanja

Komisija zahvaljuje svima koji su sudjelovali u njezinu javnom savjetovanju

Sada su dostupni glavni nalazi javnog savjetovanjapdf(750 kB) Odaberi prijevod prethodne poveznice .

Prikaz primljenih doprinosa

Za uvid u zaprimljene doprinose kliknite ovdje Odaberi prijevod prethodne poveznice .

Sljedeći koraci

Komisija će analizirati i obraditi zaprimljene odgovore. Na temelju rezultata javnog savjetovanja Komisija će finalizirati reviziju svojih smjernica o procjeni utjecaja i objaviti ih na web-mjestu Europa.

Referentni dokumenti i ostala povezana savjetovanja

Dodatne popratne informacije nalaze se na web-mjestu Komisije o procjeni utjecaja: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Odaberi prijevod prethodne poveznice 

Istovremeno se održava i javno savjetovanje o Smjernicama Komisije za savjetovanje s dionicima, kojemu možete pristupiti ovdje Odaberi prijevod prethodne poveznice .