Dodatni alati

Javno savjetovanje o reviziji Smjernica Komisije o procjeni utjecaja

Javno savjetovanje o reviziji Smjernica Komisije o procjeni utjecaja

Cilj savjetovanja

Europska komisija odlučila je ostvariti ciljeve politika uz najmanje moguće troškove kako bi građani, poduzeća i radnici imali koristi te kako bi se izbjegla nepotrebna regulatorna opterećenja. Da bi to postigla, Komisija upotrebljava niz instrumenata za pametno donošenje propisa. Procjena utjecaja jedan je od takvih alata koji se upotrebljava u ranim fazama ciklusa politika, kada se izrađuju novi prijedlozi. Ona pridonosi kvaliteti izrade politika osiguravajući da se inicijative i prijedlozi Komisije za zakonodavstvo EU-a pripremaju na temelju transparentnih, sveobuhvatnih i uravnoteženih dokaza o prirodi problema o kojem je riječ, dodane vrijednosti djelovanja na razini EU-a i analize troškova i koristi alternativnih mogućnosti djelovanja za sve dionike.

Otkad je 2002. uspostavljen Komisijin sustav procjene utjecaja, stalno se radi na njegovu jačanju i poboljšavanju, uz objavljivanje smjernica 2009. i dodatnih uputa o raznim vrstama utjecaja (npr. konkurentnost i mikropoduzeća, osnovna prava, socijalni utjecaji i utjecaji na pojedina područja) koje su od tada donesene. Na temelju stečenog iskustva Komisija je odlučila 2014. revidirati svoje smjernice o procjeni utjecaja. Te su smjernice namijenjene za internu uporabu u Komisiji, ali je cilj ovog savjetovanja zatražiti mišljenje dionika o nacrtu revidiranih smjernica.

Područja politike

Institucijska pitanja

Razdoblje savjetovanja

Od 18. 6. 2014. do 30. 9. 2014. The consultation is closed.

Dokument za savjetovanje i upitnik

Dodatnom dokumentu za savjetovanje možete pristupiti ovdjepdf(190 kB).

Podaci za kontakt

Nadležna služba: Europska komisija, Glavno tajništvo, odjel SG C2 – „Procjena utjecaja”

Zajednička adresa e-pošte: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Poštanska adresa:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgija

Prikaz primljenih doprinosa

Please click here Odaberi prijevod prethodne poveznice  to view the contributions received.

Sljedeći koraci

Nakon zatvaranja javnog savjetovanja Komisija će analizirati i obraditi primljene odgovore. Na temelju rezultata javnog savjetovanja Komisija će finalizirati reviziju svojih smjernica o procjeni utjecaja i objaviti ih na web-mjestu Europa.

Referentni dokumenti i ostala povezana savjetovanja

Dodatne popratne informacije nalaze se na web-mjestu Komisije o procjeni utjecaja: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Odaberi prijevod prethodne poveznice 

Istovremeno se održava i javno savjetovanje o Smjernicama Komisije za savjetovanje s dionicima, kojemu možete pristupiti ovdje Odaberi prijevod prethodne poveznice .