Flere værktøjer

Offentlig høring om revisionen af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser

Offentlig høring om revisionen af Kommissionens retningslinjer for konsekvensanalyser

Formål med høringen

Kommissionen er fast besluttet på at nå sine politiske mål med så få omkostninger som muligt til gavn for borgere, virksomheder og arbejdstagere og på samme tid undgå unødige lovgivningsmæssige byrder. Derfor bruger Kommissionen en lang række værktøjer til intelligent regulering. Konsekvensanalyser er ét af disse værktøjer. De anvendes tidligt i den politiske cyklus i forbindelse med udarbejdelsen af forslag. Konsekvensanalyser bidrager til at skabe høj kvalitet i beslutningsprocessen ved at sørge for, at Kommissionens initiativer og forslag til lovgivning udarbejdes på grundlag af gennemsigtige, forståelige og afbalancerede oplysninger om problemet, der skal tackles, merværdien ved EU-indgriben og omkostningerne og fordelene ved alternative løsninger for alle interesserede parter.

Kommissionens konsekvensanalysesystem er konstant blevet styrket og forbedret siden etableringen i 2002. I 2009 blev der offentliggjort retningslinjer, og siden da er der kommet yderligere vejledninger til for de forskellige kategorier af konsekvenser (f.eks. konkurrenceevne og mikrovirksomheder, grundlæggende rettigheder, samfundsmæssige og territoriale konsekvenser). På basis af tidligere erfaringer vil Kommissionen revidere sine retningslinjer for konsekvensanalyser. Retningslinjerne er til intern brug i Kommissionen, men formålet med høringen var at indhente interesserede parters holdning til udkastet til de reviderede retningslinjer.

Politikområder

Institutionelle spørgsmål

Høringsperiode

Fra 01/07/2014 til 30/09/2014. Høringen er nu afsluttet.

Høringsdokument

Det tilhørende høringsdokument findes herpdf(190 kB) Vælg oversættelse af det forrige link .

Kontaktoplysninger

Ansvarlig tjenestegren: Europa-Kommissionen, Generalsekretariatet, Kontor SG C2 – "Konsekvensanalyse"

Funktionel mailboks: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postadresse:
Europa-Kommissionen
Generalsekretariatet – Kontor SG C2 "Konsekvensanalyse"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Bruxelles
Belgien

Resultatet af høringen

Kommissionen takker alle deltagere i den offentlige høring

De vigtigste resultater af den offentlige høringpdf(750 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  foreligger nu.

Se bidragene

Klik her Vælg oversættelse af det forrige link  for at se bidragene.

Næste skridt

Kommissionen vil nu analysere og behandle bidragene. På grundlag af resultaterne af den offentlige høring vil Kommissionen færdiggøre revisionen af retningslinjerne for konsekvensanalyser og offentliggøre dem på Europa-websitet.

Referencedokumenter og andre relevante høringer

Find flere baggrundsoplysninger på Kommissionens website om konsekvensanalyser: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Vælg oversættelse af det forrige link 

Der gennemføres samtidig en høring om Kommissionens retningslinjer for høring af interesserede parter, som kan findes her Vælg oversættelse af det forrige link .