Vrednotenje

Evropska komisija se je zavezala, da bo opravila sorazmerna vrednotenja vseh finančnih in nefinančnih ukrepov EU, ki imajo družben ali gospodarski učinek. Z vrednotenjem zbere podatke, na podlagi katerih oceni, kako uspešen je bil (ali je) posamezen ukrep, in nato odloči, ali je ukrep EU še vedno upravičen ali bi bile potrebne spremembe.

Vrednotenje je kritična ocena dejavnosti EU: ali te ustrezajo svojemu namenu, ali ob kar najmanjših stroških prinašajo želene spremembe za evropska podjetja in državljane, ali utrjujejo vlogo EU v svetu.

Komisija se ravna po načelu „najprej vrednotenje‟ in tako poskrbi, da se pri vseh političnih odločitvah upoštevajo spoznanja o preteklih ukrepih EU. Spoznanja iz vrednotenja prejšnje dejavnosti morajo na primer biti od vsega začetka na razpolago za oceno učinka.

Vrednotenje je torej bistveni del postopka odločanja. Določeno je s finančno uredbopdf(4 MB) Seznam prevodov predhodne povezave  in pravno podlago ukrepov (npr. klavzulami o pregledu) ter omenjeno v Uredbi Sveta (EU) 2015/323, ki se uporablja za enajsti Evropski razvojni sklad.

Vsako vrednotenje mora biti kakovostno izvedeno in upoštevati načela iz najnovejših smernic za boljše pravno urejanje.

Smernice za boljše pravno urejanje, objavljene leta 2015, obsegajo celotni ciklus političnega dela, od prve zasnove do vrednotenja, v spremljevalnem gradivu pa so zbrana še dodatna navodila glede posameznih prvin.

Preverjanje ustreznosti

Evropska komisija je v preteklosti navadno opravila vrednotenje posameznih ukrepov. Z vse večjim pomenom uspešnosti ukrepanja pa je nastala nova oblika vrednotenja – preverjanje ustreznostipdf(106 kB) Seznam prevodov predhodne povezave  ukrepov.

Pri preverjanju ustreznosti gre za celostno vrednotenje področja politike, s katerim se navadno preveri, kako je več povezanih zakonodajnih ukrepov prispevalo (ali ne) k uresničevanju ciljev politike. S takšnim preverjanjem se zlasti dobro odkrije prekrivanje ukrepov, nedoslednost sinergij in kumulativni učinek ukrepov.

Vrednotenje in preverjanje ustreznosti sta s svojo usmerjenostjo še posebno pomembna pripomočka v okviru programa REFIT: gre za prizadevanje Komisije, da obdrži pregled nad celotno zakonodajo EU in tako zagotovi, da ta ustreza namenu, da je regulativna obremenitev kar najmanjša in se uporabijo možnosti za poenostavitev zakonodaje.

Zagotavljanje kakovosti

Odbor za regulativni nadzor ima vlogo osrednjega organa za nadzor kakovosti pri ocenjevanju učinka in vrednotenju ukrepov. Ustanovili so ga 1. julija 2015 in je nadomestil prejšnji odbor za oceno učinka. Odbor pregleda vse osnutke ocen učinka, pomembnejših vrednotenj in preverjanj ustreznosti obstoječe zakonodaje, ki jih pripravijo službe Komisije, in izda mnenje.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 
Ključni dokumenti
  • 19.05.2015 – Akti o boljšem pravnem urejanju English (en)
Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?