Hodnotenie

Komisia pravidelne hodnotí opatrenia EÚ (politiky, právne predpisy, obchodné dohody a finančné programy).

Účel a metodika

Hodnotenia sú neodmysliteľnou súčasťou procesu prijímania rozhodnutí. Povinnosť vykonávať hodnotenia sa stanovuje v nariadení o rozpočtových pravidláchpdf(4 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu . Hodnotenia sa uskutočňujú v súlade s normami pre hodnoteniepdf(109 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Komisia na základe týchto noriem vypracovala usmernenia pre svojich zamestnancov, ktoré používajú pri vykonávaní hodnotenia, vrátane usmernení pre kontroly vhodnostipdf(106 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu , v rámci ktorých sa posudzuje primeranosť regulačného rámca pre danú oblasť politiky.

Výsledky hodnotení sa zohľadnia v pracovnom programe Komisie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  a ďalej sa poskytujú Európskemu parlamentu, Rade a správnym orgánom vynakladajúcim rozpočtové prostriedky.

Pokiaľ ide o právne predpisy, Komisia v rámci programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu ) identifikuje príležitosti na zjednodušenie existujúcej legislatívy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  a zníženie administratívnej záťaže Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Plánovanie

Hodnotenia sa plánujú na viacročnom základe.

Plán hodnotení po roku 2015pdf(647 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Kontaktné údaje:

European Commission
Secretariat-General
Unit SG.C.1 – Evaluation, Regulatory Fitness and Performance
Berlaymont 06/391
200 Rue de la Loi
B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

SG-EVALUATION-AND-SIMPLIFICATION@ec.europa.eu

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?