Ocena

Komisja regularnie ocenia działania UE (polityki, przepisy prawne, umowy handlowe oraz programy finansowe).

Cel i metodologia

Oceny są podstawowym elementem procesu decyzyjnego. Ich przeprowadzenie wymagane jest w ramach rozporządzenia finansowegopdf(4 MB) Wybierz wersję językową tego linka  i przeprowadzane z zachowaniem norm oceny.pdf(106 kB) Wybierz wersję językową tego linka 

Na podstawie tych norm Komisja opracowuje wytyczne, które stosuje jej personel w procesie oceny – w tym wytyczne dotyczące kontroli sprawnościpdf(104 kB) Wybierz wersję językową tego linka , dzięki którym można sprawdzić, czy ramy regulacyjne obejmujące dany sektor polityki umożliwią realizację danego celu.

Wyniki takich ocen wprowadza się do rocznego programu prac Wybierz wersję językową tego linka  i przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, a także organom administracyjnym dokonującym wydatków.

W przypadku prawodawstwa Komisja stosuje specjalny program sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT Wybierz wersję językową tego linka , identyfikujący możliwości uproszczenia obowiązujących przepisów prawa Wybierz wersję językową tego linka  oraz ograniczenia obciążeń administracyjnych. Wybierz wersję językową tego linka 

Planowanie

Przeprowadzenie ocen planuje się w perspektywie wieloletniej.

Perspektywiczne planowanie ocen – 2014 r. i kolejne latapdf(178 kB) Wybierz wersję językową tego linka 

Kontakt

European Commission
Secretariat-General
Unit SG.C.1 – Evaluation, Regulatory Fitness and Performance
Berlaymont 06/391
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela, Belgia

SG-EVALUATION-AND-SIMPLIFICATION@ec.europa.eu

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?