Ocena

Komisja jest zobowiązana do ocenienia w sposób proporcjonalny całości wydatków UE i działań niezwiązanych z wydatkowaniem, które mają wpływ na społeczeństwo lub gospodarkę. Podczas oceny gromadzone są dowody, aby oszacować, na ile poszczególne działania były lub są skuteczne, a następnie wyciągane są wnioski co do tego, czy działanie UE jest nadal uzasadnione czy też powinno zostać zmienione.

Dokonując oceny, Komisja krytycznie analizuje, czy działania UE są adekwatne do celu i czy, przy minimalnych kosztach, przyczyniają się do zmian korzystnych dla obywateli i przedsiębiorstw europejskich lub wzmocnienia roli UE na świecie.

Komisja kieruje się zasadą „najpierw oceniaj”, aby zagwarantować, że wszystkie decyzje polityczne uwzględniają wnioski z działań UE w przeszłości. Dlatego na przykład wnioski z oceny dotychczasowych działań powinny być dostępne i wykorzystywane w pracach nad oceną skutków od samego początku.

Oceny są podstawowym elementem procesu decyzyjnego. Wynika to z rozporządzenia finansowegopdf(4 MB) Wybierz wersję językową tego linka  – podstawy prawnej większości działań (np. klauzule przeglądowe) – i rozporządzenia Rady (UE) 2015/323, które ma zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Wszystkie oceny powinny być wysokiej jakości i uwzględniać zasady określone w najnowszych wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa.

Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa opublikowano w 2015 r. Obejmują one cały cykl kształtowania polityki: od projektu po ocenę. Materiały towarzyszące nowym wytycznym zawierają dodatkowe wskazówki dotyczące poszczególnych elementów.

Kontrole sprawności

W przeszłości Komisja Europejska zwykle przeprowadzała ocenę poszczególnych działań. Jednak wraz ze wzrostem wagi, jaką przykłada się do wydajności, utworzono nową formę oceny, tzw. kontrole sprawnościpdf(106 kB) Wybierz wersję językową tego linka .

Kontrole sprawności to wszechstronne oceny danego obszaru polityki, które zazwyczaj dotyczą sposobu, w jaki niektóre powiązane akty prawne przyczyniły się (bądź nie) do osiągnięcia celów danej polityki. Kontrole sprawności są szczególnie przydatne, żeby wykryć powtarzające się przepisy, brak spójności w synergii i skumulowane skutki rozporządzenia.

Oceny i kontrole sprawności są szczególnie ważne w kontekście narzędzi, które są stosowane do wdrażania opracowanego przez Komisję programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Program ten ma na celu dokonanie przeglądu wszystkich przepisów unijnych i zagwarantowanie, że są one dostosowane do potrzeb, tak aby zminimalizować obciążenia regulacyjne oraz zidentyfikować i zastosować wszystkie możliwe uproszczenia.

Kontrola jakości

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej to centralny organ kontroli jakości, który wspiera Komisję w dokonywaniu oceny skutków i przeprowadzaniu innych ocen. Została ona utworzona 1 lipca 2015 r. i zastąpiła Radę ds. Oceny Skutków. Rada bada wszystkie projekty ocen skutków Komisji oraz inne ważne oceny i „kontrole sprawności” istniejącego prawodawstwa, a następnie wydaje opinie na ich temat.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Kluczowe dokumenty
  • 19.5.2015 – Pakiet w sprawie lepszego stanowienia prawa English (en)
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?