Vertinimas

Komisija yra įsipareigojusi proporcingai vertinti visą ES su išlaidomis susijusią ir nesusijusią veiklą, kuria siekiama daryti poveikį visuomenei arba ekonomikai. Atliekant vertinimą renkami įrodymai, kad būtų nustatyta, kaip tam tikru veiksmu buvo arba yra siekiama numatytų rezultatų, ir padaryti išvadą, ar jis ir toliau yra pagrįstas, ar jį reikėtų keisti.

Vertindama Komisija kritiškai nagrinėja, ar ES veikla atitinka paskirtį, ar ja mažiausiomis sąnaudomis Europos įmonėms ir piliečiams teikiami pageidaujami pokyčiai ir ar ji padeda stiprinti ES vaidmenį pasaulyje.

Komisija taiko principą „pirmiausia įvertinti“, kad užtikrintų, jog visais politiniais sprendimais būtų deramai atsižvelgta į praeityje ES vykdant veiklą įgytą patirtį. Taigi, pavyzdžiui, vertinimo metu sukaupta patirtis turėtų būti turima ir ja turėtų būti galima pasinaudoti nuo pat pradžių atliekant poveikio vertinimą.

Todėl vertinimai – svarbi sprendimų priėmimo proceso dalis. Juos atlikti reikalaujama pagal Finansinį reglamentąpdf(4 MB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus , teisinį intervencijų pagrindą (pvz., peržiūros nuostatas), ir jie nurodyti Tarybos reglamente (ES) 2015/323, taikytiname 11-ajam Europos plėtros fondui.

Visi vertinimai turėtų būti aukštos kokybės ir juos atliekant turi būti laikomasi principų, išdėstytų naujausiose Geresnio reglamentavimo gairėse.

2015 m. paskelbtos Geresnio reglamentavimo gairės taikomos visam politikos ciklui – nuo inicijavimo iki vertinimo. Prie naujųjų gairių pridėtu priemonių rinkiniu papildomai paaiškinami konkretūs elementai.

Tinkamumo patikros

Tradiciškai Komisija vykdė individualių intervencijų vertinimus, bet padidėjus dėmesiui rezultatams įdiegtas naujos rūšies vertinimas – tinkamumo patikrospdf(106 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus .

Tinkamumo patikra – tai išsamus politikos srities vertinimas, per kurį paprastai nagrinėjama, kaip keli susiję teisės aktai padėjo (arba atvirkščiai – nepadėjo) siekti politikos tikslų. Tinkamumo patikros ypač tinka nustatyti dubliavimosi atvejams, nenuoseklumui, sąveikai ir bendram reglamentavimo poveikiui.

Dėl savo pobūdžio vertinimai ir tinkamumo patikros yra ypač svarbūs Komisijos programai REFIT įgyvendinti naudojamų priemonių požiūriu. REFIT – tai tęstinė programa, pagal kurią siekiama peržiūrėti visą ES teisės aktų bazę ir užtikrinti, kad jie atitiktų paskirtį, kad reguliavimo našta būtų kuo mažesnė, kad būtų nustatytos visos supaprastinimo galimybės ir jomis naudojamasi.

Kokybės kontrolė

Reglamentavimo patikros valdyba užtikrina centrinę kokybės kontrolę ir padeda Komisijai vykdyti poveikio vertinimo ir kitą vertinimo darbą. Ji įsteigta 2015 m. liepos 1 d. ir pakeitė Poveikio vertinimo valdybą. Valdyba nagrinėja visus Komisijos poveikio vertinimų projektus ir svarbiausius galiojančių teisės aktų vertinimus bei tinkamumo patikras ir apie juos skelbia nuomones.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Svarbiausi dokumentai
  • 2015-05-19 – geresnio reglamentavimo dokumentų rinkinys English (en)
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?