Evaluering

Kommissionen er forpligtet til på en forholdsmæssig måde at evaluere alle EU's udgifts- og ikkeudgiftsrelaterede aktiviteter, der skal have en indvirkning på samfundet eller økonomien. Ved evalueringer indsamles materiale for at vurdere, hvordan et bestemt initiativ har virket (eller virker), og drage konklusioner om, hvorvidt EU's aktiviteter fortsat er begrundede eller bør ændres.

Gennem evalueringen kaster Kommissionen et kritisk blik på, om EU's aktiviteter er egnede til formålet og med de lavest mulige omkostninger leverer de ønskede ændringer til europæiske virksomheder og borgere og bidrager til EU's rolle på verdensplan.

Kommissionen anvender princippet "evaluer først" for at sikre, at der ved alle politiske beslutninger tages hensyn til erfaringerne fra tidligere EU-initiativer. Eksempelvis bør erfaringer fra evalueringer være tilgængelige og indgå i konsekvensanalyser lige fra begyndelsen.

Evalueringer er dermed en vigtig del af beslutningsprocessen. Finansforordningenpdf(4 MB) Vælg oversættelse af det forrige link , som er retsgrundlaget for aktiviteter (f.eks. revisionsklausuler), kræver evaluering, og Rådets forordning (EU) 2015/323, der gælder for 11. EUF, peger også på evaluering.

Alle evalueringer skal være af høj kvalitet og overholde de principper, der er skitseret i de seneste retningslinjer for bedre regulering.

De retningslinjer for bedre regulering, som blev offentliggjort i 2015, dækker hele den politiske proces fra startfasen til evaluering. Den værktøjskasse, der ledsager de nye retningslinjer, indeholder supplerende vejledning om specifikke elementer.

Kvalitetskontrol

Traditionelt er Kommissionens evalueringer blevet foretaget af individuelle aktiviteter, men det øgede fokus på resultater har ført til en ny type evaluering – kvalitetskontrolpdf(106 kB) Vælg oversættelse af det forrige link .

En kvalitetskontrol er en omfattende evaluering af et politikområde, der sædvanligvis ser på, hvordan flere beslægtede retsakter har bidraget til opfyldelsen af politiske mål (eller virket på anden måde). Kvalitetskontrol er særlig velegnet til at indkredse overlapninger, uoverensstemmelser og reguleringens samlede virkning.

I kraft af deres fokus er evalueringer og kvalitetskontrol af særlig betydning for de værktøjer, som bruges til at gennemføre Kommissionens program REFIT: et løbende program for at holde øje med den samlede EU-lovgivning og sikre, at den er formålstjenlig, at de lovgivningsmæssige byrder minimeres, og at alle muligheder for forenkling udpeges og udnyttes.

Kvalitetskontrol

Udvalget for Forskriftskontrol foretager en central kvalitetskontrol og hjælper Kommissionen med konsekvensanalysen og evalueringen. Det blev oprettet 1. juli 2015 og erstattede Udvalget for Konsekvensanalyse. Udvalget gennemgår og afgiver udtalelser om alle Kommissionens udkast til konsekvensanalyser, omfattende evalueringer og "kvalitetskontroller" af gældende lovgivning.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Nøgledokumenter
  • 19/05/15 Pakken om bedre regulering English (en)
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?