Evaluering

Kommissionen evaluerer regelmæssigt EU's tiltag (politikker, lovgivning, handelsaftaler og finansielle programmer).

Formål og metode

Evalueringer er en vigtig del af beslutningsprocessen. De er et krav ifølge finansforordningenpdf(4 MB) Vælg oversættelse af det forrige link , og de gennemføres i overensstemmelse med evalueringsstandarderpdf(109 kB) Vælg oversættelse af det forrige link .

Ud fra standarderne udleder Kommissionen retningslinjer, som dens personale skal anvende i forbindelse med evalueringsprocessen – herunder retningslinjer om egnethedskontrollerpdf(106 kB) Vælg oversættelse af det forrige link , som vurderer, hvorvidt lovgivningsrammen for et bestemt politisk område er egnet til formålet.

Resultaterne af en evaluering indgår i Kommissionens arbejdsprogram Vælg oversættelse af det forrige link  og meddeles til Europa-Parlamentet, Rådet og de administrative tjenester, som afholder udgiften.

Hvad specifikt angår lovgivning identificerer Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering, REFIT Vælg oversættelse af det forrige link , muligheder for at forenkle eksisterende lovgivning Vælg oversættelse af det forrige link  og mindske administrative byrder Vælg oversættelse af det forrige link .

Planlægning

Evalueringer tilrettelægges for flere år ad gangen.

Langtidsplanlægning af evalueringer – 2014 og derefterpdf(182 kB) Vælg oversættelse af det forrige link 

Kontakt

Europa-Kommissionen
Generalsekretariatet
Kontor SG.C.1 – Evaluering, målrettet og effektiv regulering
Berlaymont 06/391
200, Rue de la Loi
1049 Bruxelles

SG-EVALUATION-AND-SIMPLIFICATION@ec.europa.eu

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?