Navigatsioonitee

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel (sealhulgas näiteks valitsusvälised organisatsioonid, kutse- ja äriühingud) palutud esitada asjakohane teave enda kohta, registreerudes huvide esindajate registris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit. Kui olete registreeritud organisatsioon, palun märkige oma vastuse esimesele leheküljele oma organisatsiooni nimi ja aadress ning registri tunnusnumber. Teie vastust käsitletakse sellisel juhul kui teie organisatsiooni seisukohta.
Saatke oma vastus.

Kui teie organisatsioon ei ole registreeritud, siis on teil võimalus teha seda nüüd. Seejärel tulge tagasi käesolevale leheküljele ning saatke oma seisukohad registreeritud organisatsioonina.

Registreerimata organisatsioonide seisukohad avaldatakse eraldi. Registreerimata organisatsioonid saavad oma vastuse saata siit.