Navigacijska pot

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Posvetovanje o pametni pravni ureditvi

Področje(-a) politike

Splošne in institucionalne zadeve

Ciljna(-e) skupina(-e)

Javni organi, podjetja, podjetniška združenja, socialni partnerji, nevladne organizacije, splošna javnost

Posvetovalno obdobje

Od 27.6.2012 do 21.9.2012

Cilj posvetovanja

Evropska komisija je leta 2010 v sporočilu o pametni pravni ureditvi v EU določila strategijo, s katero bi izboljšala pripravo, uvedbo, oceno in revizijo politik in predpisov EU ter tako zagotovila, da bi imeli državljani in podjetja od njih kar največjo korist.

Po skoraj dveh letih Komisija zdaj ocenjuje dosežen napredek in pridobljena spoznanja. S tem posvetovanjem želi zbrati mnenja in predloge deležnikov, na podlagi katerih bo pripravila sporočilo o izvajanju strategije pametne pravne ureditve.

  Glavna vprašanja posvetovanja so:
 • Kako izboljšati kakovost in ustreznost predlagane in obstoječe zakonodaje EU
 • Kako zagotoviti učinkovito izvajanje zakonodaje EU
 • Kako v politiki bolj upoštevati mnenje tistih, ki jih zakonodaja EU zadeva
 • Kako izboljšati sodelovanje med institucijami EU in državami članicami pri uresničevanju ciljev strategije pametne pravne ureditve

Kako predložiti prispevek

Veseli bomo mnenj državljanov, organizacij in javnih organov.

 • Če v posvetovanju sodelujete kot državljan, lahko svoje mnenje predložite tukaj.
 • Če v posvetovanju zastopate organizacijo, lahko svoje mnenje predložite tukaj.
 • Če v posvetovanju zastopate organ javne uprave, lahko svoje mnenje predložite tukaj.

Prejeti prispevki bodo objavljeni na spletni strani. Glede varstva osebnih podatkov in obravnave vašega prispevka preberite priloženo izjavo o varstvu podatkov.

Dokument o posvetovanju pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Referenčni dokumenti in druga sorodna posvetovanja

Vse informacije boste našli na spletišču o boljši pripravi predpisov.

Kontaktni podatki

 • pristojna služba: Generalni sekretariat – Enota SG C.2 Regulatorna politika in ocena učinka
 • e-naslov: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • poštni naslov: B-1049 Brussels

Prikaz prispevkov

Zaradi preglednosti smo povabili organizacije, da javno objavijo podatke o sebi, tako da se prijavijo v Register zastopnikov interesov in sprejmejo Kodeks ravnanja. Če organizacija ni prijavljena v Registru, se njen prispevek objavi posebej.

Izid posvetovanja in kaj sledi

Evropska komisija bo pripravila zbirno poročilo o posvetovanju in svoj odgovor na prispevke. Na podlagi posvetovanja bo pripravila sporočilo o izvajanju strategije pametne pravne ureditve.