Ścieżka nawigacji

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Konsultacje w sprawie inteligentnych regulacji

Obszary polityki

Sprawy ogólne i instytucjonalne

Grupy docelowe

Władze publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, ogół społeczeństwa.

Czas trwania

Od 27.06.2012 r. do 21.09.2012 r.

Cel konsultacji

W 2010 roku w komunikacie „Inteligentne regulacje w UE” Komisja przedstawiła strategię na rzecz udoskonalenia metod opracowywania, wdrażania, oceniania i dokonywania przeglądu polityk i przepisów unijnych, aby jak najlepiej służyły one firmom i obywatelom UE.

Niecałe dwa lata później Komisja analizuje dotychczasowe postępy i wyciąga wnioski ze swoich doświadczeń. Te konsultacje z zainteresowanymi podmiotami mają na celu zgromadzenie Państwa opinii i propozycji, które zostaną uwzględnione w komunikacie Komisji dotyczącym wdrażania inteligentnych regulacji.

  Najważniejsze zagadnienia to:
 • jak poprawić jakość i adekwatność proponowanych oraz obowiązujących przepisów UE
 • jak zagwarantować skuteczne wdrażanie przepisów UE
 • jak zagwarantować uwzględnianie opinii stron, na które regulacje mają wpływ
 • jak instytucje UE i państwa członkowskie powinny współpracować na rzecz realizacji celów inteligentnych regulacji.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Odpowiedzi mogą nadsyłać obywatele, a także organizacje i władze publiczne.

 • Osoby występujące w imieniu własnym mogą przesłać odpowiedź, klikając tutaj.
 • Jeżeli biorą Państwo udział w konsultacjach w imieniu organizacji, w celu przesłania uwag prosimy kliknąć tutaj.
 • Jeżeli biorą Państwo udział w konsultacjach w imieniu organu władzy publicznej, w celu przesłania uwag prosimy kliknąć tutaj.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Proszę zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym razem z konsultacjami, zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Zobacz dokument będący przedmiotem konsultacji pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Dokumenty źródłowe i inne powiązane konsultacje

Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej lepszym uregulowaniom prawnym.

Dane kontaktowe

 • Odpowiedzialne służby: Sekretariat Generalny - Dział SG.C.2 „Polityka regulacyjna i ocena skutków”
 • E-mail: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • Adres pocztowy: 1049 Bruksela, Belgia

Zobacz nadesłane opinie

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje zostały poproszone o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze grup interesu oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Komisja opracuje podsumowanie przedłożonych opinii i odpowiedź na nie. Na podstawie wyników konsultacji opracowany zostanie komunikat podsumowujący wdrażanie inteligentnych regulacji.