Kruimelpad

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Raadpleging over slimme regelgeving

Beleidsterrein(en)

Algemene en institutionele zaken

Doelgroep(en)

Overheden, bedrijven, brancheorganisaties, sociale partners, ngo's, brede publiek

Raadplegingstermijn

Van 27-06-2012 tot 21-09-2012

Doel van de raadpleging

In 2010 publiceerde de Commissie de mededeling "Slimme regelgeving in de EU" met een strategie voor een betere opstelling, handhaving, evaluatie en herziening van EU-beleid en -regelgeving in het belang van burgers en bedrijven.

Nu, bijna twee jaar later, wil de Commissie de balans opmaken en lessen trekken uit de opgedane ervaringen. Via deze raadpleging wil ze uw mening en ideeën horen met het oog op een nieuwe mededeling over de praktische toepassing van slimme regelgeving.

  De Commissie wil vooral van u weten hoe de EU:
 • de kwaliteit en relevantie van bestaande en voorgestelde EU-wetgeving kan verbeteren
 • een doeltreffende toepassing van de EU-wetgeving kan garanderen
 • beter rekening kan houden met de mening van de doelgroepen van EU-wetgeving
 • EU-instellingen en EU-landen beter kan laten samenwerken voor meer slimme regelgeving

Hoe kunt u reageren?

U kunt zowel persoonlijk als namens een organisatie of overheidsinstantie reageren.

Alle bijdragen worden op de website gepubliceerd. Lees de specifieke privacyverklaring bij deze raadpleging voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw bijdrage.

Lees de discussienota pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Referentiedocumenten en andere relevante raadplegingen

Meer informatie vindt u ook op de website over Betere regelgeving.

Contactgegevens

 • Bevoegde dienst: Secretariaat-generaal - Eenheid SG.C.2 "Regelgevingsbeleid en effectbeoordeling"
 • E-mail: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • Postadres: B-1049 Brussel

Bekijk de reacties

Omwille van de transparantie verzoekt de Europese Commissie organisaties relevante informatie over zichzelf bekend te maken door zich in te schrijven in het register van belangenvertegenwoordigers en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die niet in dat register staan, worden apart gepubliceerd.

Resultaten van de raadpleging en follow-up

De Commissie zal de bijdragen in een samenvattend verslag publiceren en daarop reageren. Zij zal de raadpleging ook gebruiken om een mededeling op te stellen over de praktische toepassing van slimme regelgeving.