Naršymo kelias

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Konsultacijos dėl sumanaus reglamentavimo

Politikos sritis (-ys)

Bendrieji ir institucijų reikalai

Tikslinė(-s) grupė(-s)

Viešosios valdžios institucijos, įmonės, verslo organizacijos, socialiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos, plačioji visuomenė.

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2012-06-27 iki 2012-09-21

Konsultacijų tikslas

2010 m. komunikate „Sumanus reguliavimas ES“, Komisija pateikė strategiją, kaip geriau rengti, įgyvendinti, vertinti ir koreguoti Europos politikos kryptis ir teisės aktus, kad jie būtų naudingi piliečiams ir įmonėms.

Praėjus beveik dvejiems metams Komisija apžvelgia padarytą pažangą ir apmąsto, ko galėtų pasimokyti iš sukauptos patirties. Šiomis konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis siekiama sužinoti jūsų nuomonę ir pasiūlymus, kuriais Komisija galėtų pasiremti rengdama ataskaitinį sumanaus reguliavimo įgyvendinimo komunikatą.

  Per šias konsultacijas labiausiai siekiama sužinoti, kaip:
 • gerinti esamų ir siūlomų ES teisės aktų kokybę ir aktualumą;
 • užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų įgyvendinami veiksmingai;
 • užtikrinti, kad politikos formuotojai galėtų geriau remtis asmenų, kuriems ES teisės aktai turi įtakos, nuomone;
 • Europos institucijos ir valstybės narės galėtų geriausiai bendradarbiauti, kad pasiektų sumanaus reglamentavimo tikslų.

Kaip teikti savo nuomonę

Laukiame piliečių, organizacijų ir valdžios institucijų nuomonių.

 • Jei šiose konsultacijose dalyvaujate kaip pilietis, pateikite savo nuomonę čia.
 • Jei šiose konsultacijose dalyvaujate organizacijos vardu, pateikite savo nuomonę čia.
 • Jei šiose konsultacijose dalyvaujate valdžios institucijos vardu, pateikite savo nuomonę čia.

Gautos nuomonės bus paskelbtos internete. Būtinai perskaitykite pranešimą apie privatumo apsaugą vykstant šioms konsultacijoms. Jame informuojama, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir panaudojama nuomonė.

Rodyti konsultacijų dokumentą pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Informaciniai dokumentai ir kitos susijusios konsultacijos

Naudingos informacijos galima rasti Geresnio reglamentavimo svetainėje.

Kontaktiniai duomenys

 • Atsakinga tarnyba: Secretariat-General - Unit SG.C.2 "Regulatory Policy and Impact Assessment" (Generalinis sekretoriatas, SG.C.2 skyrius „Reglamentavimo politikos ir poveikio vertinimas")
 • E. paštas sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • Pašto adresas: B-1049 Brussels

Rodyti nuomones

Skaidrumo dėlei organizacijos raginamos viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją užsiregistruodamos Interesų grupių atstovų registre ir įsipareigodamos laikytis jo etikos kodekso. Jei organizacija Registre neįregistruota, jos pateikta nuomonė skelbiama atskirai nuo registruotų organizacijų nuomonių.

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

Komisija parengs apibendrinamąją gautų nuomonių ataskaitą ir atsiliepimą į jas. Konsultacijų rezultatais bus remiamasi rengiant ataskaitinį sumanaus reglamentavimo įgyvendinimo komunikatą.