Navigointipolku

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Järkevää sääntelyä koskeva kuuleminen

Politiikan ala(t)

Yleiset ja institutionaaliset asiat

Kohderyhmä(t)

Viranomaiset, yritykset, liike-elämää edustavat järjestöt, työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt, suuri yleisö.

Kuulemisen kesto

27.6.201221.9.2012

Kuulemisen tavoite

Komissio määritteli vuonna 2010 antamassaan tiedonannossa "Järkevä sääntely Euroopan unionissa" strategian, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n politiikan ja säädösten suunnittelua, täytäntöönpanoa, arviointia ja tarkistamista. Strategian tavoitteena oli varmistaa, että EU:n sääntely hyödyttää kansalaisia ja yrityksiä.

Nyt, lähes kaksi vuotta myöhemmin, komissio haluaa arvioida saavutettua edistystä ja saatuja kokemuksia. Tämän sidosryhmien kuulemisen tavoitteena on kerätä aineistoa järkevän sääntelyn täytäntöönpanoa koskevaa komission tiedonantoa varten.

  Kuulemisessa keskitytään erityisesti siihen, miten
 • EU:n lainsäädäntöä voidaan edelleen parantaa ja tehdä siitä vieläkin tarkoituksenmukaisempaa
 • EU:n lainsäädännön tehokas täytäntöönpano voidaan varmistaa
 • EU:n lainsäädännön vaikutuspiirissä olevien tahojen kokemuksia ja näkemyksiä voidaan käyttää hyväksi poliittisen päätöksenteon eri vaiheissa
 • EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot voivat parhaiten tehdä yhteistyötä järkevän sääntelyn tavoitteiden saavuttamiseksi.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Kuulemiseen voivat osallistua niin yksityishenkilöt, organisaatiot (yritykset, järjestöt yms.) kuin viranomaisetkin. Vastaamaan pääsee seuraavista linkeistä:

Vastaukset julkaistaan komission verkkosivuilla. Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä annetaan tietoja henkilötietojen suojaamisesta ja vastausten käsittelystä.

Tausta-asiakirja pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset

Lisätietoa sääntelyn parantamista koskevalla sivustolla.

Yhteystiedot

 • Vastaava yksikkö: Pääsihteeristö – yksikkö C.2 "Sääntelypolitiikka ja vaikutusten arviointi" (Secretariat-General – Unit SG.C.2 "Regulatory Policy and Impact Assessment")
 • Sähköposti: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • Postiosoite: B–1049 Brussels

Vastaukset

Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita on pyydetty antamaan asiaankuuluvat tiedot itsestään rekisteröitymällä avoimuusrekisteriin. Samalla niiden on sitouduttava noudattamaan rekisterin sääntöjä. Jos organisaatiota ei ole rekisteröity, sen vastaus julkaistaan rekisteröityjen organisaatioiden vastauksista erillään.

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Komissio laatii kuulemisen tuloksista yhteenvetoraportin ja erillisen vastauksen. Kuulemisaineistoa käytetään apuna, kun komissio laatii tiedonantoa järkevän sääntelyn täytäntöönpanosta.