Navigatsioonitee

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Arukat reguleerimist käsitlev konsultatsioon

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Üld- ja institutsioonilised küsimused

Sihtrühm(ad)

Ametiasutused, ettevõtjad, ettevõtlusorganisatsioonid, tööturu osapooled, valitsusvälised organisatsioonid, üldsus.

Konsultatsiooni kestus

27.06.201221.09.2012

Konsultatsiooni eesmärk

Oma 2010. aasta teatises „Arukas reguleerimine Euroopa Liidus” esitas komisjon strateegia selle kohta, kuidas täiustada Euroopa poliitika ja õigusaktide kujundamist, jõustamist, hindamist ja läbivaatamist, et tagada nende kasu kodanikele ja ettevõtjatele.

Nüüd, peaaegu kaks aastat hiljem, hindab komisjon tehtud edusamme ja püüab saadud kogemustest õppida. Selle sidusrühmadega konsulteerimise eesmärk on koguda teie arvamusi ja ettepanekuid, mis võetakse aluseks komisjoni aruande koostamisel aruka reguleerimise rakendamise kohta.

  Konsultatsioon keskendub järgmisele:
 • kuidas parandada kavandatavate ja kehtivate ELi õigusaktide kvaliteeti ning asjakohasust;
 • kuidas tagada ELi õigusaktide tõhus rakendamine;
 • kuidas ELi õigusaktidest mõjutatute seisukohad saaksid poliitikat paremini kujundada;
 • kuidas Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid saavad kõige paremini teha koostööd, et saavutada aruka reguleerimise eesmärgid.

Kuidas esitada oma seisukohti

Ootame vastuseid üksikisikutelt, organisatsioonidelt ja ametiasutustelt.

 • Kui osalete konsultatsioonis üksikisikuna, klõpsake oma seisukohtade esitamiseks siin.
 • Kui osalete konsultatsioonis organisatsiooni esindajana, klõpsake oma seisukohtade esitamiseks siin.
 • Kui osalete konsultatsioonis ametiasutuse esindajana, klõpsake oma seisukohtade esitamiseks siin.

Saadud vastused avaldatakse Internetis. Oluline on tutvuda kõnealuse konsultatsiooniga kaasnevate isikuandmete kaitse põhimõtetega, mis selgitavad, kuidas teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse.

Vaadake konsultatsioonidokumenti pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid

Asjakohast teavet leiate parema reguleerimise veebisaidilt.

Kontaktandmed

 • Vastutav talitus: Secretariat-General - Unit SG.C.2 "Regulatory Policy and Impact Assessment"
 • E-post: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • Postiaadress: B-1049 Brussels

Vaadake laekunud vastuseid

Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel palutud esitada enda kohta asjakohane teave, registreerudes huvide esindajate registris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit. Kui organisatsioon ei ole end registreerinud, avaldatakse tema seisukohad registreeritud organisatsioonidest eraldi.

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Komisjonil on kavas koostada vastuste kohta kokkuvõttev aruanne ja omapoolne vastus. Konsultatsiooni tulemusi kasutatakse aruka reguleerimise rakendamist käsitleva teatise koostamisel.