Διαδρομή πλοήγησης

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Διαβούλευση σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία

Τομέας (τομείς) πολιτικής

Γενικές και θεσμικές υποθέσεις

Ομάδες - στόχοι

Δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, επιχειρηματικές οργανώσεις, κοινωνικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ευρύ κοινό.

Περίοδος διαβούλευσης

Από 27.06.2012 έως 21.09.2012

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το 2010 σχετικά με την "Έξυπνη νομοθεσία στην ΕΕ", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια στρατηγική για τη βελτίωση του τρόπου σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης και αναθεώρησης των ευρωπαϊκών πολιτικών και κανονισμών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι ωφελούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της σημειωθείσας προόδου και αντλεί διδάγματα από την εμπειρία της. Η παρούσα διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη στοχεύει να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις προτάσεις σας, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη σε ανακοίνωση της Επιτροπής για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της έξυπνης νομοθεσίας.

  Η διαβούλευση επικεντρώνεται στο πώς θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν:
 • η ποιότητα και η συνάφεια της προτεινόμενης και της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ
 • η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ
 • η πληρέστερη συνεκτίμηση των απόψεων όσων επηρεάζονται από αυτή τη νομοθεσία στη χάραξη πολιτικής
 • η αποτελεσματική συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης νομοθεσίας.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Δεχόμαστε παρατηρήσεις από πολίτες, οργανισμούς και δημόσιες αρχές.

 • Αν συμμετέχετε στη διαβούλευση ως πολίτης, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας.
 • Αν συμμετέχετε στη διαβούλευση εξ ονόματος οργανισμού, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας.
 • Αν συμμετέχετε στη διαβούλευση εξ ονόματος δημόσιας αρχής, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας.

Όλες οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν στο Διαδίκτυο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε τη δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας.

Δείτε το έγγραφο διαβούλευσης pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Στοιχεία επικοινωνίας

 • αρμόδια υπηρεσία: Γενική Γραμματεία - Μονάδα SG.C.2 "Κανονιστική Πολιτική και Αξιολόγηση των Επιπτώσεων"
 • ηλ.διεύθυνση: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • ταχυδρομική διεύθυνση: B-1049 Brussels

Δείτε τις απαντήσεις

Για λόγους διαφάνειας, οι οργανώσεις έχουν κληθεί να δημοσιοποιήσουν κάθε σχετική πληροφορία που τις αφορά μέσω καταχώρισής τους στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων και αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας του. Αν η οργάνωση δεν είναι καταχωρισμένη, η υποβολή δημοσιεύεται χωριστά από τις καταχωρισμένες οργανώσεις.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενες ενέργειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτίσει συνοπτική έκθεση όλων των παρατηρήσεων καθώς και απάντηση σε αυτές. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη σε ανακοίνωση για την εφαρμογή της έξυπνης νομοθεσίας.