Sökväg

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Samråd om smart lagstiftning

Politikområde

Allmänna och institutionella frågor

Målgrupper

Myndigheter, företag, näringslivsorganisationer, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och allmänheten

Samrådsperiod

27 juni21 september 2012

Syftet med samrådet

I kommissionens meddelande från 2010 om smart lagstiftning i EU beskrivs en strategi för att bättre utforma, genomföra, utvärdera och se över EU:s initiativ och regler, så att de gynnar allmänhet och näringsliv.

Det har gått nästan två år och kommissionen sammanfattar nu sina framsteg och erfarenheter. Genom det här samrådet vill vi få in dina synpunkter och förslag, som underlag till kommissionens meddelande om hur smart lagstiftning fungerar i praktiken.

  Samrådet är inriktat på hur vi kan se till att
 • EU-lagstiftningen blir bättre och mer relevant – både nya lagförslag och befintlig lagstiftning
 • lagstiftningen tillämpas effektivt
 • vi beaktar synpunkterna från dem som påverkas av EU-lagstiftningen när vi utformar vår politik
 • EU-insitutionerna och medlemsländerna samarbetar för att nå målen om smart lagstiftning.

Så här lämnar du ditt bidrag

Vi tar gärna emot bidrag från privatpersoner, organisationer och myndigheter.

Alla bidrag kommer att läggas ut på nätet. Läs de särskilda regler om skydd av personuppgifter som gäller för samrådet om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter och svar.

Läs samrådsdokumentet pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd

Relevant information hittar du på webbplatsen om bättre lagstiftning.

Kontakt

 • Ansvarig avdelning: Generalsekretariatet – Enhet SG.C.2 ”Regulatory Policy and Impact Assessment”
 • E-post: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • Postadress: 1049 Bryssel

Läs bidragen English (en)

För att öka öppenheten har organisationerna uppmanats att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad publiceras bidraget som ett enskilt bidrag.

Resultaten av samrådet och kommande etapper

Kommissionen kommer att ta fram en sammanfattande rapport och lägga fram sina synpunkter på bidragen. Samrådsresultaten blir också underlag till ett meddelande om tillämpningen av smart lagstiftning.