Navigačný riadok

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Konzultácia o inteligentnej regulácii

Oblasť(ti) politiky

Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

Cieľová(-é) skupina(-y)

Organizácie a orgány verejnej správy, podniky, obchodné organizácie, sociálni partneri, mimovládne organizácie, široká verejnosť.

Obdobie trvania konzultácie

Od 27. 6. 2012 do 21. 9. 2012

Predmet konzultácie

Vo svojom oznámení „Inteligentná regulácia v EÚ“ Komisia formulovala svoju stratégiu na zlepšenie spôsobu, ktorým vytvára, vykonáva, hodnotí a reviduje európske politiky a predpisy, aby sa tak zaistila ich užitočnosť pre občanov a podniky.

Takmer o dva roky neskôr Komisia hodnotí dosiahnutý pokrok a vyvodzuje poučenie z nadobudnutých skúseností. Cieľom tejto konzultácie so zainteresovanými stranami je zhromaždiť vaše názory a návrhy potrebné pre prípravu oznámenia Komisie o vykonávaní nariadenia o inteligentnej regulácii.

  Táto konzultácia sa zameriava na spôsoby ako:
 • zlepšiť kvalitu a relevantnosť navrhovaných a v súčasnosti platných právnych predpisov EÚ;
 • zabezpečiť ich účinné vykonávanie;
 • zaistiť, aby názory tých, na ktorých majú právne predpisy EÚ dosah, boli zohľadnené pri tvorbe a realizácii politík;
 • zabezpečiť, aby európske inštitúcie a členské štáty čo najviac spolupracovali v záujme dosiahnutia cieľov nariadenia o inteligentnej regulácii.

Spôsob predkladania príspevkov

Vítané sú príspevky občanov, organizácií a orgánov verejnej správy.

 • Ak sa do konzultácie zapájate ako občan, na predloženie príspevku kliknite sem.
 • Ak sa do konzultácie zapájate v mene organizácie, na predloženie príspevku kliknite sem.
 • Ak sa do konzultácie zapájate v mene orgánu verejnej správy, na predloženie príspevku kliknite sem.

Doručené príspevky uverejníme na internete. Upozorňujeme, že informácie o ochrane vašich osobných údajov a spracovávaní príspevkov nájdete v časti vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je pripojené k tejto konzultácii.

Zobraziť konzultačný dokument pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite o lepšej právnej úprave.

Kontaktné údaje

 • zodpovedný útvar: Generálny sekretariát – Oddelenie SG.C.2 „Regulačná politika a hodnotenie vplyvu“
 • e-mail: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • poštová adresa: B-1049 Brusel

Zobraziť príspevky English (en)

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v Registri záujmových skupín a prijatím Etického kódexu. Príspevky organizácií, ktoré sa nezaregistrovali, sa uverejňujú oddelene od príspevkov registrovaných organizácií.

Závery konzultácie a ďalšie kroky

Komisia pripraví súhrnnú správu a odpoveď na príspevky. Táto konzultácia sa zohľadní pri príprave oznámenia o vykonávaní nariadenia o inteligentnej regulácii.