Navigācijas ceļš

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Apspriešana par lietpratīgu regulējumu

Politikas joma(-s)

Vispārējās un institucionālās lietas

Mērķa grupa(-as)

Publiskās iestādes, uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas, plaša sabiedrība.

Apspriešanas periods

No 27.06.2012. līdz 21.09.2012.

Apspriešanas mērķis

Savā 2010. gada paziņojumā “Lietpratīgs regulējums ES” Komisija izklāstīja stratēģiju, kā labāk veidot, īstenot, novērtēt un pārskatīt ES politiku un regulas, lai nodrošinātu, ka tās kalpo iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Ir pagājuši gandrīz divi gadi, un Komisija novērtē gūtās sekmes un izdara secinājumus, pamatojoties uz gūto pieredzi. Šīs apspriešanās ar ieinteresētajām personām tiek veikta, lai apkopotu jūsu viedokli un priekšlikumus Komisijas paziņojuma par lietpratīgu regulējumu īstenošanai.

  Apspriešanas centrālie jautājumi:
 • kā uzlabot ierosinātās un spēkā esošās ES likumdošanas kvalitāti un atbilstību,
 • kā nodrošināt, lai ES tiesību akti tiktu efektīvi īstenoti,
 • kā nodrošināt, lai politikas veidotāji vairāk ņemtu vērā tos, kurus skar ES tiesību akti,
 • kā ES iestādes un dalībvalstis vislabāk var sadarboties, lai sasniegtu lietpratīga regulējuma mērķus.

Kā iesniegt komentārus

Ceram saņemt komentārus no fiziskām personām, organizācijām un publiskajām iestādēm.

 • Ja jūs piedalāties šajā apspriešanā kā fiziska persona, komentārus var nosūtīt, noklikšķinot šeit.
 • Ja uz jautājumiem atbildat organizācijas vārdā, noklikšķiniet šeit, lai nosūtītu komentārus.
 • Ja piedalāties šajā apspriešanā kādas publiskas iestādes vārdā, komentārus var nosūtīt, noklikšķinot šeit.

Saņemtos komentārus publicēs internetā. Noteikti izlasiet paziņojumu par personas datu aizsardzību, kas pievienots šai informācijai par to, kā personas datus un atbildes izmantos.

Skatīt apspriešanas dokumentu pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas

Būtiska informācija ir atrodama tīmekļa vietnē par labāku regulējumu.

Kontaktinformācija

 • atbildīgais dienests: Secretariat-General - Unit SG.C.2 "Regulatory Policy and Impact Assessment"
 • e-pasts: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • pasta adrese: B-1049 Brussels

Skatīt nosūtītos komentārus English (en)

Pārredzamības interesēs organizācijas ir aicinātas sniegt atklātībai visu attiecīgo informāciju par sevi, reģistrējoties Interešu pārstāvju reģistrā un apstiprinot tā ētikas kodeksa ievērošanu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtos komentārus publicēs atsevišķi no tiem, kurus iesniegušas reģistrētās organizācijas.

Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi

Komisija sagatavos komentāru kopsavilkumu un atbildes uz tiem. Apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, sagatavojot paziņojumu par lietpratīga regulējuma īstenošanu.