Sti

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Høring om intelligent lovgivning

Politikområde(r)

Generelle og institutionelle anliggender

Målgruppe(r)

Offentlige myndigheder, virksomheder, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, ngo'er, borgerne.

Høringsperiode

Fra 27.6.2012 til 21.9.2012

Formål med høringen

Kommissionen fastlagde i sin meddelelse "Intelligent regulering i EU" i 2010 en strategi, der skal forbedre måden at udforme, håndhæve, evaluere og revidere europæiske politikker og forordninger på, for at sikre at de er til gavn for borgere og virksomheder.

Næsten to år efter gør Kommissionen nu status over fremskridtene og lærer af erfaringerne. Denne høringsrunde har til formål at indhente synspunkter og forslag fra stakeholdere som udgangspunkt for en meddelelse fra Kommissionen om gennemførelsen af intelligent lovgivning.

  Høringen fokuserer på, hvordan:
 • man forbedrer den foreslåede og eksisterende EU-lovgivnings kvalitet og relevans
 • man sikrer, at EU-lovgivningen gennemføres effektivt
 • man sikrer, at der bliver taget bedre højde for synspunkterne blandt de berørte af EU-lovgivningen i beslutningstagningen
 • EU-institutionerne og medlemslandene bedst samarbejder for at nå målene for intelligent lovgivning.

Sådan afgiver du dit bidrag

Vi modtager gerne bidrag fra borgere, organisationer og offentlige myndigheder.

 • Hvis du deltager i høringen som borger, klik her for at afgive dit bidrag.
 • Hvis du deltager i høringen på vegne af en organisation, klik her for at afgive dit bidrag.
 • Hvis du deltager i høringen på vegne af en offentlig myndighed, klik her for at afgive dit bidrag.

Alle bidrag vil blive offentliggjort på internettet. Det er vigtigt at læse den særlige databeskyttelseserklæring, der gælder for høringen. Den beskriver, hvordan dine personoplysninger og dit bidrag vil blive behandlet.

Se høringsdokumentet pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Referencedokumenter og andre relevante høringer

Du kan finde relevante oplysninger på websitet om intelligent lovgivning.

Kontaktinformation

 • ansvarlig tjenestegren: Generalsekretariat - kontor SG.C.2 "Lovgivningspolitik og konsekvensanalyser"
 • e-mail: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • postadresse: B-1049 Bruxelles

Se bidragene English (en)

For at sikre åbenhed opfordres organisationerne til at give offentligheden den relevante information om sig selv ved at registrere sig i registret over interesserepræsentanter og skrive under på dets adfærdskodeks. Bidrag fra organisationer, der ikke er registreret, offentliggøres særskilt fra bidragene fra registrerede organisationer.

Resultater af høringen og næste skridt

Kommissionen vil udarbejde en sammenfattende rapport om og en reaktion på bidragene. Høringen vil blive lagt til grund for en meddelelse om gennemførelsen af intelligent lovgivning.