Навигационна пътека

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Консултация относно разумното регулиране

Области от политиката

Общи и институционални въпроси

Целеви групи

Публични органи, предприятия, бизнес организации, социални партньори, неправителствени организации, широка общественост

Период на консултацията

От 27.06.2012 г. до 21.09.2012 г.

Цел на консултацията

В съобщението си от 2010 г. за „Разумно регулиране в ЕС“ Комисията определи стратегия за подобряване на начина на създаване, прилагане, оценяване и преразглеждане на европейските политики и разпоредби, за да гарантира тяхната полза за гражданите и бизнеса.

Почти две години по-късно Комисията прави преглед на постигнатия напредък и извлича поуки от опита си. Настоящата консултация със заинтересованите страни има за цел да събере вашите мнения и предложения, които ще послужат за създаване на съобщение на Комисията относно прилагането на разумното регулиране.

  Консултацията се съсредоточава върху това как:
 • да се подобри качеството и приложимостта на предложеното и съществуващо законодателство на ЕС;
 • да се гарантира ефективното прилагане на законодателството на ЕС;
 • да се гарантира вземането под внимание на мненията на засегнатите от законодателството на ЕС лица при създаването на политики;
 • европейските институции и страните членки могат да работят заедно, за да постигнат целите на разумното регулиране.

Как да изпратите мнението си

Приветстваме мнения и предложения от граждани, организации и публични органи.

 • Ако участвате в консултацията като гражданин, моля щракнете тук, за да изпратите коментарите и предложенията си.
 • Ако участвате в консултацията от името на организация, моля щракнете тук, за да изпратите коментарите и предложенията си.
 • Ако участвате в консултацията от името на публичен орган, моля щракнете тук, за да изпратите коментарите и предложенията си.

Получените мнения ще бъдат публикувани в интернет. За информация относно обработката на личните данни, коментари и предложения е важно да прочетете специалната декларация за поверителност, отнасяща се до тази консултация.

Разглеждане на документа за консултация pdf - 148 KB [148 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Документи за справка и други консултации, свързани с настоящата консултация

За повече информация вижте сайта По-добро регулиране.

За контакти

 • отговорна служба: Secretariat-General - Unit SG.C.2 "Regulatory Policy and Impact Assessment"
 • ел. адрес: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • пощенски адрес: B-1049 Brussels

Преглед на коментарите English (en)

В интерес на прозрачността организациите се приканват да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра на представителите на интереси и се ангажират да спазват неговия Кодекс за добро поведение. Ако организацията не е регистрирана, коментарите и предложенията ѝ се публикуват отделно от тези на регистрираните организации.

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Комисията ще изготви обобщен доклад на коментарите и отговор към тях. Консултацията ще послужи за създаването на съобщение относно прилагането на разумно регулиране.