Cesta

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Konzultace k inteligentní regulaci

Oblast nebo oblasti politiky

Obecné a institucionální záležitosti

Cílová skupina nebo skupiny

Veřejné orgány, firmy, podnikatelské organizace, sociální partneři, nevládní organizace, široká veřejnost

Trvání konzultace

Od 27.6.2012 do 21.9.2012

Cíl konzultace

Ve svém sdělení pod názvem „Inteligentní regulace v EU“ (2010) vytyčila Komise strategii, kterou chce zlepšit tvorbu, prosazování, hodnocení a revize evropských politik a předpisů, a zajistit, aby byly ku prospěchu občanů i podniků.

Téměř o dva roky později vyhodnocuje Komise dosažený pokrok a vyvozuje ponaučení z nabytých zkušeností. Cílem této konzultace zainteresovaných subjektů je shromáždit vaše názory a návrhy, které Komise použije jako podklad pro sdělení, v němž bude referovat o dosavadním provádění inteligentní regulace.

  Konzultace se zaměřuje na tyto oblasti:
 • jak zlepšit kvalitu a relevantnost navrhovaných i stávajících předpisů EU
 • jak zajistit účinné provádění právních předpisů EU
 • jak zajistit, aby názory těch, kterých se předpisy EU dotýkají, byly lépe využity při tvorbě politiky
 • jak docílit toho, aby evropské orgány a členské státy spolupracovaly co nejlépe na dosažení cílů inteligentní regulace.

Jak zaslat příspěvek

Vítány jsou příspěvky od občanů, organizací i orgánů veřejné správy.

 • Pokud se konzultace účastníte jako občan, vložte svůj příspěvek zde.
 • Pokud se konzultace účastníte jménem organizace, vložte svůj příspěvek zde.
 • Pokud se konzultace účastníte jménem orgánu veřejné správy, vložte svůj příspěvek zde.

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem se bude zacházet s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci pdf - 148 KB [148 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Referenční dokumenty a související konzultace

Příslušné informace najdete na stránkách věnovaných zlepšení právní úpravy.

Kontaktní údaje

 • Odpovědný útvar: Generální sekretariát – oddělení SG.C.2 „Regulační politika a posouzení dopadů„
 • E-mail: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu
 • poštovní adresa: B-1049 Brusel

Zobrazit příspěvky

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku zástupců zájmových skupin, a poskytly tak veřejnosti údaje o sobě, a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně od příspěvků organizací registrovaných.

Výsledky konzultace a další kroky

Komise připraví na základě příspěvků souhrnnou zprávu a také odpovědi a reakce na jednotlivé příspěvky. Výsledky konzultace se použijí jako podklad pro sdělení, v němž se bude referovat o dosavadním provádění inteligentní regulace.