Навигационна пътека

Преводаческа и езикова помощ

Нуждаете се от помощ за разбиране на интернет страници, които не съществуват на Вашия език? Изгубени сте в терминологията на ЕС? Направете справка със списъка по-долу за наличната терминология и преводачески ресурси, предоставени онлайн от ЕС.

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 23/02/2016 | Начало на страницата