Sökväg

Kontaktpunkter och stödtjänster

Om du behöver särskilt stöd för ditt företag vänd dig då till följande tjänster. Det finns lokala och EU-övergripande nätverk och företagskontakter, och även stödtjänster som ger den hjälp du behöver.

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 23/02/2016 | Till början