Διαδρομή πλοήγησης

Συνεταιριστική και ανταγωνιστική

Ιούλιος 2013

Chernomorka © euronews 2013

Ο βουλγαρικός συνεταιρισμός Chernomorka, με έδρα την πόλη του Μπουργκάς, παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα με αναπηρίες, παράγοντας ρούχα για μωρά και παιδιά.

Η Chernomorka, το όνομα της οποίας σημαίνει «η γυναίκα από τη Μαύρη Θάλασσα», ιδρύθηκε το 1950 από αναπήρους πολέμου και απασχολεί λίγο πάνω από 100 άτομα, 80% από τα οποία είναι γυναίκες και 57% άτομα με αναπηρία. Με το έργο της συνδράμει στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, μειώνει την εξάρτησή τους από τα κρατικά επιδόματα, βελτιώνει την απασχολησιμότητα και, κατά συνέπεια, την κοινωνική υπόστασή τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτοεκτίμησή τους.

Ο συνεταιρισμός έλαβε σε διάστημα πέντε ετών στήριξη ύψους περίπου €190 000 από την ΕΕ μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να εκπαιδεύσει εργαζομένους και να προσαρμόσει το εργασιακό περιβάλλον του στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Όπως εξηγεί η Maya Marinova, πρόεδρος της Chernomorka, «ασφαλώς αυτό είχε αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5-10 τοις εκατό ετησίως, και κάναμε πολλές προσλήψεις, περιλαμβανομένων εργαζομένων με αναπηρία. Παλαιότερα απασχολούσαμε 8-10 υπαλλήλους στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ επτά χρόνια αργότερα απασχολούμε 30».

«Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής μας», συνεχίζει η Maya Marinova, «με ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενούς μας με αναπηρία. Και, βεβαίως, η βελτίωση της παραγωγικότητάς μας - αυτό είναι το σημαντικότερο». Ωστόσο, ο κοινωνικά υπεύθυνος στόχος της παροχής θεραπείας μέσω της εργασίας σε άτομα με αναπηρία παραμένει αναλλοίωτος.

  • Συνεταιριστική και ανταγωνιστική - παρακολουθήστε το βίντεοEnglish
  • Συνεταιρισμός Chernomorka българскиEnglish
  • Πρωτοβουλίες πολιτικής για τη στήριξη των ΜΜΕ από τα διαρθρωτικά ταμεία DeutschEnglishfrançais

Όλα τα παραδείγματα επιτυχίας

Αρχή σελίδας
Όμως, τι είναι μια ΜΜΕ;

Τα κυριότερα προγράμματα για επιχειρηματίες

  • Δραστηριοποιηθείτε στο εξωτερικό με το Enterprise Europe Network
  • Καθοδηγήστε νέους επιχειρηματίες: Erasmus for Young Entrepreneurs

Η διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου πραγματοποιείται από τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (ΠΠΑΚ).

Τελευταία ενημέρωση: 03/03/2014 | Αρχή σελίδας