Навигационна пътека

Кооперирани и конкурентоспособни

юли 2013 г.

Черноморка © euronews 2013

Българската кооперация „Черноморка“ със седалище в град Бургас предоставя възможности за работа, свързани с производство на бебешки и детски облекла, на хора с увреждания

Създадена през 1950 г. от инвалиди от войната, „Черноморка“ - името буквално означава „жена от Черноморието“ - осигурява заетост на над 100 души, от които 80 % са жени, а 57 % са с увреждания. Работата спомага за социалната интеграция на хора с увреждания, намалява зависимостта им от държавни помощи, подобрява пригодността им за наемане на работа и статута им в общността, както и тяхното самоуважение.

Кооперацията получи около 190 000 евро помощ от ЕС за период от пет години по линия на европейски структурни фондове за обучение на работници и за адаптиране на работната среда към специалните нужди на хората с увреждания. Както Мая Маринова, председател на „Черноморка“, обяснява: „Това определено оказа въздействие върху финансовото състояние на кооперацията. Оборотът се увеличи с 5-10 процента на година и приехме много хора, включително работници с увреждания. Преди ние имахме 8-10 такива работници, а днес, седем години по-късно, те са 30“.

„Целта ни е да повишим качеството на продукцията си“ продължава Мая Маринова „и същевременно да направим условията на труд по-добри за хора с увреждания“. „И разбира се да повишим производителността, това е най-важното“. Но социално отговорната цел за осигуряване на трудова терапия за хора с увреждания остава непроменена.

  • Кооперирани и конкурентоспособни - глеайте видеоматериалаEnglish
  • Кооперация „Черноморка“
  • Подкрепа за инициативи на политиката за МСП от структурни фондове DeutschEnglishfrançais

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 03/03/2014 | Начало на страницата