Sökväg

Franska småföretags miljöinnovation använder bambu för att rena vatten

Maj 2012

Människorna bakom Briter Water

I ett innovativt system används bambu för att rena avloppsvatten på ett miljövänligt sätt. Projektet sjösattes av några europeiska småföretag som fick stöd från Europeiska kommissionen för att anpassa det för industriell användning.

Bambu är billigt och passar bra för att rena avloppsvatten: det är robust, växer snabbt och filtrerar effektivt bort kvävehaltiga föreningar och fosfater som produceras av livsmedelsfabriker i stora mängder.

Phytorem, som är ett franskt småföretag med för närvarande knappt 20 anställda, ligger bakom bambufiltreringssystemet Briter Waters innovativa koncept. Det franska företaget samarbetade med två andra småföretag (Eau & Industrie, Frankrike, och BeOne GmbH, Tyskland), och efter att ha lämnat in en ansökan inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP) beviljades de stöd för att omvandla idén till ett livskraftigt industriföretag.

Stödet från kommissionen täcker 59 procent av projektets totala kostnader på 1 241 461 euro (2009-2012) och är viktigt i sammanhanget: "Vi tog vara på den här möjligheten att få marknadstillträde, industrialisera processen och få ett skyltfönster för framtida kunder", förklarar Véronique Arfi, vice VD på Phytorem.

Sedan starten har företaget anlagt två bambuodlingar på två platser i Frankrike och börjat utveckla affärsmöjligheter utomlands.

Stödet gjordes tillgängligt genom kommissionens övergripande initiativ för miljöinnovation. Det ger stöd till projekt som minskar miljöpåverkan eller främjar effektiv resursanvändning inom olika sektorer, bland annat materialåtervinning, byggnader, livsmedel och grönare företag.

Läs mer:

Alla framgångshistorier

Till början
Men vad är små och medelstora företag?

Nyheter

  Alla nyheterRSS

  Viktiga program för entreprenörer

  • Satsa internationellt med Enterprise Europe Network
  • Bli mentor för unga företagare med Erasmus for Young Entrepreneurs

  Webbplatsen förvaltas av GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
  och finansieras genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP).

  Senaste uppdatering: 24/02/2014 | Till början