Navigačný riadok

Malý francúzsky podnik využíva bambusovú ekologickú inováciu na čistenie vody

Máj 2012

Tím Briter Water

V inovačnom systéme sa používa bambus na ekologicky šetrné čistenie odpadových vôd. Projekt iniciovaný skupinou malých európskych podnikov financovala Európska komisia, čo umožnilo jeho prispôsobenie na priemyselné využitie.

Bambus je nenákladný a výhodný spôsob spracovania odpadových vôd - je pevný a rýchlo rastie, účinne filtruje dusíkaté zlúčeniny a fosfáty, ktoré sa vo veľkých množstvách tvoria v závodoch na výrobu potravín a nápojov.

Inovačnú koncepciu Briter Water - bambusového filtračného systému priniesol francúzsky malý podnik Phytorem, ktorý má v súčasnosti menej než 20 zamestnancov. Spojil svoje sily s ďalšími dvoma malými podnikmi (Eau et Industrie z Francúzska a BeOne GmbH z Nemecka) a úspešne požiadal o financovanie z Rámcového programu EÚ pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), aby sa myšlienka mohla premeniť na životaschopný priemyselný podnik.

V tejto súvislosti hrá zásadnú úlohu financovanie poskytnuté Komisiou, ktoré pokrylo 59 % celkových nákladov na projekt v celkovej výške 1 241 461 EUR (2009 - 2012). „Využili sme to ako príležitosť na získanie prístupu na trh, prispôsobenie postupu na priemyselné podmienky a vytvorenie reprezentatívneho obrazu pre budúcich zákazníkov,“ vysvetľuje Véronique Arfi, zástupkyňa generálneho riaditeľa spoločnosti Phytorem.

Od uvedenia na trh už spoločnosť založila dve bambusové plantáže na dvoch miestach vo Francúzsku a začala rozvíjať obchodné príležitosti v zahraničí.

Finančné prostriedky boli sprístupnené prostredníctvom prierezovej iniciatívy Komisie pre ekologické inovácie. V rámci nej sa podporujú projekty, ktoré zmierňujú vplyvy na životné prostredie alebo presadzujú efektívne využívanie zdrojov v rôznych odvetviach, napríklad v oblasti recyklácie materiálov, stavebníctve, v oblasti výroby potravín a nápojov, a takisto aj ekologickejšie podnikanie.

Ďalšie informácie:

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 24/02/2014 | Na začiatok