Navigācijas ceļš

Francijas mazā uzņēmuma ekojauninājums ūdens attīrīšanai ar bambusu palīdzību

2012. gada maijs

"Briter Water" komanda

Novatoriskā sistēmā bambusi tiek izmantoti notekūdeņu attīrīšanai videi nekaitīgā veidā. Eiropas Komisija finansēja šo Eiropas mazo uzņēmumu komandas uzsākto projektu, lai dotu iespēju izstrādāto tehnoloģiju pielāgot rūpnieciskai izmantošanai.

Bambusi ir lēts un piemērots notekūdeņu attīrīšanas veids. Tie ir izturīgi un ātri augoši un efektīvi filtrē slāpekļa savienojumus un fosfātus, ko lielos daudzumos rada pārtikas un dzērienu rūpnīcas.

Franču mikrouzņēmums "Phytorem", kurā pašreiz strādā mazāk par 20 cilvēkiem, izstrādāja novatorisko bambusu filtrēšanas sistēmas "Briter Water" konceptu. Franču uzņēmums apvienoja spēkus ar diviem citiem mazajiem uzņēmumiem ("Eau et Industrie" no Francijas un "BeOne GmbH" no Vācijas) un veiksmīgi pieteicās finansējuma saņemšanai no ES Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammas (CIP), lai šo ideju pārvērstu par dzīvotspējīgu rūpniecisku uzņēmējdarbību.

Komisijas sniegtajam finansējumam, kas sedz 59 % no projekta kopējām izmaksām EUR 1 241 461 apmērā (2009.-2012. gadā), šajā kontekstā ir izšķiroša nozīme: "Mēs to izmantojām kā iespēju piekļūt tirgum, industrializēt mūsu sistēmas darbības procesu un izrādīt savu tehnoloģiju nākotnes klientiem," skaidro uzņēmuma "Phytorem" vadītāja vietniece Veronika Arfi (Véronique Arfi).

Kopš projekta uzsākšanas uzņēmums divās vietās Francijā ir izveidojis divus bambusu stādījumus un ir sācis strādāt pie uzņēmējdarbības attīstības iespējām ārvalstīs.

Finansējums tika piešķirts no Komisijas līdzekļiem pārnozaru ekoinovāciju iniciatīvai. Tās ietvaros tiek atbalstīti projekti, kas paredzēti ietekmes uz vidi mazināšanai vai resursu efektīvas izmantošanas sekmēšanai dažādās nozarēs, tostarp materiālu pārstrādē, ēku celtniecībā, pārtikas un dzērienu ražošanā, kā arī videi nekaitīgākā uzņēmējdarbībā.

Plašāka informācija:

 • Bambusu ūdens filtrēšanas sistēmas projekts: sk. video ("Euronews")English
 • Ekoinovāciju iniciatīva - 2012. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus tiks izsludināts maijāEnglish
 • Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogamma (CIP)
 • Phytorem - Bambou Assainissement®English

Visi veiksmes stāsti

Lapas sākums
Kas ir MVU?

Jaunumi

  Visi jaunumiRSS

  Galvenās programmas uzņēmējiem

  • Starptautiskam vērienam — Enterprise Europe Network
  • Palīgs topošajiem uzņēmējiem — Erasmus for Young Entrepreneurs

  Šo tīmekļa vietni pārvalda Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD,
  un finansējumu tai nodrošina Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (KIP).

  Pēdējā atjaunināšana: 24/02/2014 | Lapas sākums