Cesta

Malý francouzský podnik v rámci ekoinovace využívá bambus k čištění vody

Květen 2012

Tým Briter Water

Inovační systém využívá způsobem příznivým k životnímu prostředí bambus k čištění odpadní vody. Projekt zahájený týmem malých evropských podniků financovala Evropská komise s cílem adaptovat jej pro průmyslové využití.

Bambus nabízí levný a pohodlný způsob, jak čistit odpadní vodu: jedná se o robustní a rychle rostoucí rostlinu, která účinně odfiltrovává dusíkaté sloučeniny a fosfáty, jež ve velkém množství produkují potravinářské a nápojářské závody.

Phytorem, malý francouzský podnik, který v současné době zaměstnává méně než 20 zaměstnanců, přišel s inovativním konceptem „Briter Water“, což je bambusový filtrační systém. Tento francouzský podnik spojil síly s dalšími dvěma malými podniky (Eau et Industrie, Francie, a BeOne GmbH, Německo) a úspěšně zažádaly o financování z rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), aby mohly nápad realizovat jako životaschopný průmyslový podnikatelský záměr.

Financování poskytnuté Komisí, pokrývající 59 % z celkových nákladů projektu ve výši 1 241 461 eur (2009-2012), hraje v tomto kontextu důležitou úlohu: „Využili jsme to jako příležitost získat přístup na trh, industrializovat náš proces a možnost předvést se budoucím klientům,“ vysvětluje Véronique Arfi, náměstkyně ředitele společnosti Phytorem.

Od zahájení projektu společnost založila dvě bambusové plantáže na dvou místech Francie a začala rozvíjet obchodní příležitosti v zahraničí.

Financování bylo poskytnuto prostřednictvím účinné iniciativy Ekoinovace, kterou uspořádala Komise. Tato iniciativa podporuje projekty na zmírňování dopadů na životní prostředí nebo na podporu účinného využívání zdrojů v různých odvětvích, jako recyklování materiálů, stavební odvětví, potravinářství a nápojářství či ekologičtější podnikání.

Další informace:

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 24/02/2014 | Začátek stránky