Навигационна пътека

Еко-иновация на малко френско предприятие използва бамбук за пречистване на вода

май 2012 г.

Екип по проекта „Briter Water“ 

Иновативна система използва бамбук за пречистване на отпадни води по природосъобразен начин. Проектът, стартиран от екип от европейски малки предприятия, беше финансиран от Европейската комисия, за да се позволи адаптирането му за промишлени цели.

Бамбукът е евтино и удобно средство за пречистване на отпадни води: стабилен и бързорастящ, той филтрира по ефективен начин азотните съединения и фосфатите, които се отделят от фабриките от хранително- вкусовата промишленост в големи количества.

Phytorem, малко френско предприятие, с персонал под 20 души, създаде иновативната концепция за „Briter Water“ (по-бистра вода), система за филтриране с бамбук. Френското предприятие обедини усилията си с други малки предприятия (Eau et Industrie, Франция и BeOne GmbH, Германия) и кандидатства успешно за финансиране по линия на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации на ЕС (CIP), за да се превърне идеята в рентабилен индустриален бизнес.

Финансирането, осигурено от Комисията, което покрива 59 % от общите разходи по проекта, възлизащи на стойност 1 241 461 € (2009-2012 г.), има ключова роля в този контекст: „Ние използвахме това като възможност да си осигурим достъп до пазара, да индустриализираме процеса си и да се представим пред бъдещи клиенти“, обяснява Véronique Arfi, Заместник директор на Phytorem.

От учредяването си досега компанията е създала две бамбукови плантации на две площадки във Франция и започна да развива възможности за бизнес в чужбина.

Финансирането беше предоставено чрез широкообхватната инициатива за еко-иновации на Комисията. Тя подкрепя проекти, които облекчават екологичните въздействия или насърчават ефективното използване на ресурси в различни сектори, включително рециклиране на материали, сгради, храни и напитки, както и зелен бизнес.

Научете повече:

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 24/02/2014 | Начало на страницата