Cesta

V Antverpách bylo možné otevřít čokoládový butik díky půjčce se zárukou EU

Březen 2012

Čokoládové figurky

Karen Aertsová se vyučila klenotnicí a zlatnicí, ale v tomto oboru nemohla najít místo, a proto se rozhodla, že se vrhne do podnikání v oblasti čokolády, a otevřela si mikropodnik v belgických Antverpách. Něco takového bylo možné díky mikropůjčce s podporou EU.

Když se Karen učila cukrářkou, plánovala, jak si otevře vlastní podnik. Požádala o finance prostřednictvím belgického finančního zprostředkovatele FdP (Participatiefonds/Fonds de Participation) a obdržela půjčku 12 000 eur, a to díky půjčce se zárukou EU. Tak si mohla v roce 2007 otevřít Karelicious, svůj vlastní čokoládový butik. Když Karen mluví o zahájení svého podniku, říká: „Ukázalo se, že půjčka byla tou pravou podporou, kterou jsem do začátku potřebovala“.

Karenin podnik je skutečným mikropodnikem. EU podporuje vytváření nových podniků poskytováním záruk za půjčky, a to i pro malé částky, a rizikový kapitál prostřednictvím programu CIP až do roku 2013.

Tento program jménem Evropské komise řídí Evropský investiční fond (EIF), který dále spolupracuje s řadou finančních zprostředkovatelů při poskytování záruk na půjčky a rizikový kapitál pro MSP.

Další informace:

  • Aktuální program – přístup k financím pro MSP do roku 2013English (program pro konkurenceschopnost a inovace, CIP) finanční zprostředkovatelé ve vaší zemi – program CIP do roku 2013
  • Pokud chcete proniknout do zahraničí, získat nové technologie, získat informace o financování EU a financích pro MSP – obraťte se na nejbližšího zástupce sítě Enterprise Europe NetworkEnglish
  • Budoucí program – přístup k financím pro MSP v letech 2014 až 2020English (COSME) – návrh se právě projednává
  • KareliciousNederlands

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 24/02/2014 | Začátek stránky