Навигационна пътека

Малка белгийска медийна компания жъне успехи благодарение на подкрепа от ЕС

юни 2012 г.

Полеви екип на „Video Promotion“

„Video Promotion“, белгийска компания, специализирана в обзавеждане и оборудване на телевизионни студия, устоява на икономическата криза, като използва максимално наличните възможности. Финансовата подкрепа за стартиране, предоставена от Европейската комисия, се оказва полезна за успешното начало на стратегията й за растеж.

Двама белгийски предприемачи, Мишел Лоазо и Бруно Тиефри, поемат компанията през 2006 г. след пенсионирането на нейния собственик. В тези трудни икономически времена да се получи банков заем за осигуряването на стартовия капитал от 300 000 евро, който им е необходим, за да изправят бизнеса на крака, представлява голямо предизвикателство.

Финансовата подкрепа от ЕС им помогна да преодолеят това препятствие. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) предоставя гаранции на финансови посредници от името на Европейската комисия и по този начин намалява излагането им на риск. „Брюкселският гаранционен фонд и Брюкселският фонд за дялово участие ни помогнаха да получим банкова гаранция, допълнително финансиране и гаранции от продавача на дружеството“, обясняват предприемачите. „Освен това те подкрепиха и прегледаха нашия бизнес план. След като получихме одобрение, процесът се разви бързо и сделките ставаха много по-лесно“.

Двамата предприемачи използват финансирането, за да превърнат проекта си в печеливш малък бизнес, като увеличават оборота с 15 %, а броя на персонала – от 8 на 14 души.

Компанията се приспособи успешно към променящата се среда на медийните технологии. Тя привлича клиенти благодарение на използването на най-новите технологии и се разшири на международния пазар: през декември 2010 г. беше сключен значим договор с „Public Senat TV“, Франция, и неотдавна дружеството откри свой офис в Париж.

Научете повече:

  • Финансиране на МСП от ЕИФEnglish
  • За да получите помощ за излизане на международните пазари или за финансиране от ЕС, свържете се с най-близкия представител на Enterprise Europe NetworkEnglish
  • Видеоматериал от EuronewsEnglish
  • Video PromotionEnglish

 

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 06/12/2013 | Начало на страницата