Navigačný riadok

Bežecká obuv bez Achillovej päty

Február 2012

Bežecká topánka bez päty © Healus Ltd

Zásluhou patentovanej technológie vznikli bežecké topánky bez päty, ktoré zvyšujú výkon, menej zaťažujú telo a znižujú zdravotné riziká. Na vývoji tejto inovatívnej obuvi sa spolupodieľali malé podniky a mikropodniky. Vo svojom úsilí boli úspešné aj vďaka financovaniu EÚ.

Vystužená päta na tradičných bežeckých topánkach sa nahradila podošvou, ktorá tlmí nárazy a je umiestnená pod strednou časťou chodidla. Týmto spôsobom sa dosiahlo menšie zaťaženie päty, kolien a členkov.

Otcom projektu je Adri Hartveld, fyzioterapeut a zakladateľ a výkonný riaditeľ britskej spoločnosti Healus Technology English. Tento mikropodnik počas 10 rokov vytváral prototypy a testoval koncepciu. S cieľom vytvoriť obchodovateľný výrobok sa spojil s množstvom výskumných partnerov z rôznych európskych krajín. Mnohí z nich sú mikropodniky (menej ako 10 zamestnancov) a malé podniky (od 10 do 49 zamestnancov).

Výskumné konzorcium získalo grant EÚ vo výške 1,02 milióna EUR zo siedmeho rámcového programu (7RP) - okruhu "Výskum v prospech malých a stredných podnikov", ktorého cieľom je posilňovať inovačné kapacity európskych MSP, ako aj ich prínos k rozvoju výrobkov a trhov založených na nových technológiách. Tieto finančné prostriedky umožnili uskutočniť výskum, hodnotenia a testy, a takisto aj šírenie informácií a prenos technológií.

V budúcnosti sa z programu EÚ v oblasti financovania výskumu a inovácií bude pokrývať aj komercializácia výrobkov so zámerom pomôcť inovatívnym MSP dostať výrobky z laboratória na trh.

Viac informácií:

 • Súčasný rámcový program EÚ v oblasti výskumu do roku 2013 - určený MSP English(siedmy rámcový program - 7RP)
 • Súčasný program EÚ v oblasti inovácií do roku 2013 - ktorý sa osobitne zameriava na MSP (Program pre konkurencieschopnosť a inovácie - CIP)
 • Ak chcete získať viac informácií a poradenstvo o financovaní z EÚ a financovaní MSP, obráťte sa na najbližšieho zástupcu siete Enterprise Europe Network English
 • Budúci program EÚ v oblasti výskumu a inovácií na roky 2014 až 2020 English(Horizont 2020)

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 24/02/2014 | Na začiatok