Навигационна пътека

Маратонки без ахилесова пета

Февруари 2012 г.

Маратонка без пета © Healus Ltd

Патентована технология позволи създаването на маратонка без пета, която подобрява постиженията, като същевременно намалява натоварването на тялото и рисковете за здравето. Малки и микропредприятия обединиха усилията си за разработване на иновативния продукт благодарение на предоставено от ЕС финансиране за изследователска дейност.

Замяната на меката пета на традиционната маратонка с шок-абсорбираща подметка-основа, намираща се под средната част на стъпалото, намалява натоварването на петите, глезените и коленете.

Проектът е плод на усилията и работата на г-н Адри Хартвелд, физиотерапевт и основател и управител на компанията Healus Technology English със седалище във Великобритания. Микропредприятието разработва прототипа и концепцията в продължение на повече от 10 години. За да ги превърне в продаваем продукт, то създава партньорства с редица изследователи-партньори в много европейски страни, голяма част от които също са микропредприятия (с персонал до 10 служители) и малки предприятия (с персонал между 10 и 49 служители).

Изследователският консорциум получава финансиране на стойност 1,02 милиона € под формата на безвъзмездна помощ от ЕС по линия на Седма рамкова програма (РП7), чиято основна цел е подпомагане на "Изследователската дейност в полза на МСП" като средство за укрепване на капацитета за иновации на европейските МСП и техния принос към разработването на продукти и развитието на пазари, базирани на нови технологии. Финансирането предостави възможност за изследователска работа, оценки и изпитвания, както и за разпространението на дейности и осъществяването на технологичен трансфер.

В бъдеще, обхватът на програмата, финансираща изследователската дейност и иновациите, ще включва и комерсиализация, което ще подпомогне пътя на продуктите на МСП от лабораторията до пазара.

Научете повече:

  • Текуща рамка на ЕС изследователска програма до 2013 г. - достъпна за МСП English(Седма рамкова програма РП7)
  • Настояща програма за иновации на ЕС до 2013 г. - конкретно насочена към МСП (Програма "Конкурентоспособност и иновации" - ПКИ)
  • За да получите допълнителна информация и консултация относно финансирането за МСП по линия на ЕС, свържете се с най-близкия представител на Enterprise Europe Network English
  • Бъдеща програма на ЕС за изследвания и иновации за периода 2014-2020 г. English(Хоризонт 2020)

Всички истории на успеха

Начало на страницата
Но какво представлява МСП?

Основни програми за предприемачи

  • Интернационализирайте се с Enterprise Europe Network
  • Наставлявайте бъдещ предприемач с Erasmus for Young Entrepreneurs

Тази интернет страница се управлява от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
и се финансира по линия на Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации“ (ПКИ).

Последна актуализация: 24/02/2014 | Начало на страницата