Navigačný riadok

Londýn volá Porto – partnerstvo, vďaka ktorému hudba prekračuje hranice

August 2012

Retox Musiclinic

Začínajúca portugalská podnikateľka Rita Maia si v Porte založila mikropodnik zameraný na organizovanie podujatí Ilha da Fantasia, prostredníctvom ktorého chce prinášať umenie a hudbu do ulíc. Program Erasmus pre mladých podnikateľov financovaný EÚ jej umožnil pracovať 6 mesiacov v Londýne pre skúseného podnikateľa pôsobiaceho v hudobnej oblasti a naučiť sa, ako to v tomto remesle chodí.

Cieľom európskeho výmenného programu pre podnikateľov je vybaviť začínajúcich podnikateľov zručnosťami, ktoré budú potrebovať pri zakladaní a vedení malého podniku a hosťujúcim podnikateľom umožňuje získavať nové nápady.

Rita Maia sa v rámci programu spojila s Dr. Alickom Sethim, zakladateľom mikropodniku Retox Musiclinic, ktorý pomáha umelcom a distribučným spoločnostiam preraziť na hudobnom trhu.

Kreatívne európske partnerstvo medzi Dr. Sethim a Ritou Maiaovou prinieslo úžitok obom stranám: „Ritin prínos bol väčší, než som očakával...v oblasti marketingu a využívania sociálnych sietí,“ vysvetľuje Dr. Sethi.

Rita Maia sa vďaka tejto skúsenosti výrazne posunula vo svojom podnikaní, keďže si vytvorila kontakty s producentmi, štúdiami a nádejnými hudobníkmi. „Najdôležitejšou vecou, ktorú som sa naučila, bol spôsob, akým Alick vytvoril svoj podnik a ďalej ho rozvíjal,“ zdôraznila podnikateľka.

Program EÚ funguje prostredníctvom lokálnych kontaktných miest, poskytuje odborné podnikateľské poradenstvo a finančnú podporu pri pobyte v zahraničí.

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 24/02/2014 | Na začiatok