Ścieżka nawigacji

Londyn i Porto: dzięki wspólnym wysiłkom muzyka trafia za granicę

sierpień 2012 roku

Retox Musiclinic

Rozpoczynająca działalność gospodarczą Portugalka Rita Maia założyła w Porto mikroprzedsiębiorstwo pod nazwą Ilha da Fantasia, zajmujące się organizacją imprez, które ma sprawić, że sztuka i muzyka wyjdą do ludzi. Dzięki finansowanemu z funduszy unijnych programowi „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców przez pół roku pracowała w Londynie dla obytego w świecie muzyki przedsiębiorcy, ucząc się tajników profesji.

Celem tego europejskiego programu wymiany dla przedsiębiorców jest wyposażenie biznesowych nowicjuszy w umiejętności niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia małej firmy, jednocześnie umożliwiając przyjmującym ich przedsiębiorcom skorzystanie ze świeżych pomysłów.

W ramach programu Rita Maia nawiązała kontakt z dr. Alickiem Sethim, założycielem mikroprzedsiębiorstwa Retox Musiclinic, które pomaga artystom i firmom dystrybucyjnym wejść na rynek muzyczny.

Kreatywne partnerstwo europejskie zawarte pomiędzy Sethim i Maią okazało się doświadczeniem przynoszącym obopólne korzyści. Oto opinia Alicka Sethiego: „Rita wniosła więcej, niż oczekiwałem… w zakresie marketingu i nawiązywania kontaktów społecznych”.

Portugalce zaś londyńskie doświadczenie pozwoliło energicznie rozwijać firmę poprzez nawiązanie kontaktów z producentami, studiami nagraniowymi oraz obiecującymi muzykami. „Najważniejszą rzeczą, jakiej się nauczyłam jest to, jak Alick stworzył i rozwinął własną firmę”, podkreśla Rita Maia.

Unijny program działa w oparciu o lokalne punkty kontaktowe, fachową wiedzę biznesową oraz zapewnienie wsparcia finansowego na pobyty zagraniczne.

Wszystkie historie sukcesu

Początek strony
Czym właściwie jest MŚP?

Aktualności

  Wszystkie aktualnościRSS

  Najważniejsze programy dla przedsiębiorców

  • Wejdź na rynki międzynarodowe za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network
  • Mentoring dla przyszłych przedsiębiorców w ramach programu Erasmus for Young Entrepreneurs

  Strona podlega administracji DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
  i jest finansowana w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

  Ostatnia aktualizacja: 24/02/2014 | Początek strony