Cesta

Londýn volá Porto: spojenými silami rozvíjejí cestu hudby přes moře

Srpen 2012

Retox Musiclinic

Začínající portugalská podnikatelka Rita Maia založila v Portu svůj mikropodnik v oblasti event managementu, Ilha da Fantasia, s cílem dostat umění a hudbu do ulic. Díky programu Erasmus pro mladé podnikatele, který financuje EU, pracovala šest měsíců pro zkušeného hudebního podnikatele v Londýně, aby poznala triky v tomto odvětví.

Cílem tohoto evropského výměnného programu pro podnikatele je poskytovat novým podnikatelům dovednosti, které potřebují pro založení a provoz malého podniku, a zároveň umožnit hostitelským podnikatelům mít užitek z jejich neotřelých nápadů.

Díky programu se slečna Maia zkontaktovala s dr. Alickem Sethi, zakladatelem mikropodniku Retox Musiclinic, který pomáhá umělcům a distribučním firmám s přístupem na hudební trh.

Kreativní evropské partnerství mezi dr. Sethi a slečnou Maiou bylo užitečnou zkušeností pro všechny zúčastněné: „Rita přinesla víc, než jsem očekával… v oblasti marketingu a vytváření sociálních sítí,“ vysvětluje dr. Sethi.

Pro slečnu Maiu bylo pro její začínající podnik obrovskou pomocí to, že získala kontakty na producenty, studia a slibné muzikanty. „Tou nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučila, bylo to, jak Alick vytvořil svůj podnik a rozvíjel jej,“ zdůraznila.

Tento program EU působí prostřednictvím lokálních kontaktních míst a poskytuje obchodní poradenství a finanční podporu pro pobyt v zahraničí.

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 24/02/2014 | Začátek stránky