Cesta

Estonský MSP a iberský MSP vytvářejí partnerství pro globální výsledky  

Duben 2012

Mobilní telefon © Yasin Öztürk

Pobaltí a Ibérie leží na opačných koncích Evropy, a tak se nejeví jako pravděpodobný zdroj partnerství. Ale s pomocí sítě Enterprise Europe Network vytvořily dva malé technologické podniky z těchto oblastí vítězný tým, který proráží mimo trh EU. Je to názorná ukázka internacionalizace.

Společnost Fortumo – špičkový poskytovatel mobilních plateb na bázi SMS se sídlem v estonském Tartu – prošla v uplynulých 12 letech působivým rozmachem. Tato malá společnost nyní působí ve více než 60 zemích a ve svém ústředí zaměstnává asi 30 lidí.

Na opačné straně kontinentu poskytuje podobné služby v oblasti mobilních plateb v jižní Evropě a Latinské Americe průkopnická španělská společnost NVIA. Když se společnost Fortumo zabývala možností expandovat do Latinské Ameriky, na koho lepšího by se mohla obrátit, než na firmu, která již má v této oblasti značné zkušenosti? A na oplátku Fortumo by mohla pomoci společnosti NVIA s jejím plánovaným působením v Pobaltí a ve východní Evropě.

Firmy o sobě žel nevěděly – a právě proto tu je síť Enterprise Europe Network. Když si zástupci sítě z vědeckého parku v Tartu vyslechli, že firma Fortumo chce expandovat do Latinské Ameriky, uspořádali setkání zástupců společnosti Fortumo a portugalské pobočky NVIA. A tak se zrodilo partnerství. Portugalská pobočka – podnik čítající 6 zaměstnanců – projekt odstartovala a dnes většinu spolupráce vyřizuje španělská část firmy.

„Práce v nové zemi znamená velkou časovou a finanční investici,“ říká Andrej Dementěv, provozní ředitel společnosti Fortumo. „Jsme velmi rádi, že máme pomoc partnera, který již měl ty správné konexe u národních mobilních telefonních operátorů v Latinské Americe.“ Na latinskoamerických projektech tyto společnosti úspěšně spolupracují už dva roky.

Síť Enterprise Europe Network, kterou financuje Evropská komise, pomáhá evropským podnikům tak, že nabízí příležitosti pro vytváření sítí v 48 zemích a další obchodní podporu a informační služby.

Další informace:

  • Enterprise Europe NetworkEnglish – obraťte se na místní síť a získejte osobní podporu v oblasti financování, partnerů, technologií atd.
  • FortumoEnglish
  • NVIAEnglish

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 25/11/2013 | Začátek stránky