Navigačný riadok

Príležitosti pre firmu venujúcu sa PC zobrazovaniu rastú ako huby po daždi

September 2011

Huby

V rámci iniciatívy Champi-ON, ktorá získala podporu EÚ na financovanie výskumu vo výške viac ako 1 milión EUR, sa vyvinie plne automatizovaný systém zberu húb na predaj v čerstvom stave. Hlavnú úlohu v tomto projekte zohrá malá spoločnosť sídliaca na Cypre, a to vďaka sieti Enterprise Europe Network.

Spoločnosť GeoImaging so sídlom v Nikózii poskytuje širokú škálu služieb a poradenstva v oblasti geoinformatiky vrátane kartografie, satelitnej navigácie a príbuzných odborov.

V snahe o financovanie výskumu sa malá spoločnosť GeoImaging obrátila na pobočku siete Enterprise Europe Network pôsobiacu v cyperskom hlavnom meste v nadácii Research Promotion Foundation. Táto sieť združujúca takmer 600 partnerských organizácií v 49 krajinách pomáha podnikateľom dostať sa k finančným prostriedkom z EÚ a spojiť sa so správnymi partnermi v záujme úspešných projektov.

Prostredníctvom siete Enterprise Europe Network sa spoločnosť GeoImaging dozvedela o výskumnom projekte pod španielskym vedením, ktorý je zameraný na vývoj nového moderného technologického zariadenia na zber húb. Ako jeden z ôsmich partnerov iniciatívy Champi-ON spoločnosť GeoImaging bude dodávať zobrazovaciu technológiu, ktorá umožní predaj húb v čerstvom stave namiesto v plechovkách.

Tieto huby sa v súčasnosti zbierajú ručne vzhľadom na vysoké kvalitatívne štandardy, ktoré si tento produkt vyžaduje. Ručný zber zaťažuje výrobcov, keďže predstavuje až 46 % ich celkových výrobných nákladov, a preto je potrebná technologická inovácia, ktorou sa zachová konkurencieschopnosť a udrží prijateľná marža. Automatický zberač bude používať počítačové zobrazovanie, podľa ktorého vyberie huby vhodné na trh s čerstvými produktmi, a následne ich pozbiera pomocou robotického ramena. Tým sa o 80 % zníži potreba pracovnej sily na zber a manipuláciu s čerstvými hubami a výsledkom bude zníženie nákladov.

Stratos Styliandis, ktorý založil spoločnosť GeoImaging v roku 2002, uvádza, že spolupráca na tomto novom výskume umožní jeho firme rozšírenie siete partnerov a napokon i uvedenie nového produktu na trh. "Pre miestne podniky je dôležité, aby pôsobili v prostredí medzinárodnej spolupráce," hovorí.

"Od založenia siete Enterprise Europe Network pomáhame spoločnosti GeoImaging so žiadosťami o vnútroštátne i európske výskumné programy," hovorí Christakis Theocharous, vedecký pracovník siete na Cypre. "Zavolajú nám vždy, keď niečo potrebujú." Spoločnosť GeoImaging si doposiaľ zabezpečila financovanie z prostriedkov EÚ na päť projektov v rôznych odvetviach.

Ďalšie informácie:

 • GeoImagingEnglish
 • Champi-onEnglish
 • Enterprise Europe NetworkEnglish

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 21/02/2014 | Na začiatok