Cesta

Příležitosti rostou pro grafickou firmu jako houby po dešti

Září 2011

Houby

Díky více než 1 milionu eur z podpory EU pro výzkum vyvine iniciativa "Champi-ON" plně automatizovaný systém pro sběr hub, aby je bylo možné prodávat čerstvé. Díky síti Enterprise Europe Network bude mít v projektu klíčovou úlohu malá kyperská firma.

Společnost GeoImaging se sídlem v Nikósii poskytuje celou řadu služeb a konzultací v oblasti geoinformatiky včetně kartografie, satelitních navigací a v souvisejících oblastech.

Při svém úsilí o získání financí na výzkum se MSP GeoImaging obrátil na pobočku sítě Enterprise Europe Network sídlící v kyperském hlavním městě v Nadaci pro podporu výzkumu. Síť má téměř 600 partnerských organizací ve 49 zemích a pomáhá podnikatelům získávat financování z EU. Dále je propojuje se správnými partnery, aby jejich projekty byly úspěšné.

Prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network se společnost GeoImaging dozvěděla o španělském výzkumném projektu vývoje nového technologicky vyspělého zařízení na sběr hub. Nyní společnost GeoImaging jako jeden z osmi partnerů iniciativy Champi-ON dodává zobrazovací technologii, jejímž cílem je zajistit, aby bylo možné prodávat houby čerstvé, a ne konzervované.

Tyto houby se nyní sbírají ručně kvůli vysokým normám kvality, které tento produkt vyžaduje. Ruční sběr zatěžuje výrobce náklady ve výši až 46 % celkových výrobních nákladů, takže technologická inovace je nezbytná pro zachování konkurenceschopnosti a udržení přijatelné marže. Automatický sběrač bude pomocí počítačového zobrazování určovat, které houby jsou vhodné na trh s čerstvými potravinami, a potom je sebere pomocí robotického ramene, čímž se sníží požadovaná práce nutná při sklizni a nakládání s čerstvými houbami o 80 %, což také sníží náklady.

Stratos Styliandis, který společnost GeoImaging založil v roce 2002, říká, že nová spolupráce v oblasti výzkumu umožní jeho firmě rozšířit svou partnerskou síť a nakonec na trh přinést nový výrobek. "Je důležité, aby místní firmy působily v mezinárodním prostředí spolupráce," říká.

"Od založení sítě Enterprise Europe Network pomáháme společnosti GeoImaging s aplikacemi pro výzkumné programy na vnitrostátní i evropské úrovni," říká Christakis Theocharous, vědecký referent sítě na Kypru. "Kdykoli něco potřebují, zavolají nám." Doposud společnost GeoImaging získala financování z EU na pět projektů v různých odvětvích.

Další informace:

  • GeoImagingEnglish
  • Champi-onEnglish
  • Enterprise Europe NetworkEnglish

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 21/02/2014 | Začátek stránky