Navigačný riadok

Ako prekonať zdravotné postihnutie virtuálnym kurzom

Október 2011

Kurz výroby keramiky © Barbara Plasonik

Európske konzorcium pod vedením slovinskej firmy Ozara vytvorilo riešenia využívajúce informačné a komunikačné technológie, v rámci ktorých ponúka ľuďom so sluchovým alebo zrakovým postihnutím príležitosť získať odborné vzdelanie v sektore výroby keramiky. Tento projekt bolo možné uskutočniť vďaka programu financovania EÚ Leonardo da Vinci.

Pre ľudí s vážnymi alebo čiastočnými poruchami sluchu alebo zraku je často náročné zúčastniť sa kurzu založeného na informačných a komunikačných technológiách. Cieľom projektu, ktorý sa zameriava na sektor výroby keramiky, je ponúknuť riešenia, ktoré sú prispôsobené takýmto jednotlivcom. Projekt ACTrain poskytuje bezplatný online kurz výroby keramických predmetov zameraný konkrétne na ľudí so zmyslovým postihnutím. Na tento účel využíva interaktívne videonahrávky, ktoré sú umiestnené na internetovej lokalite.

Hodiny sa zaznamenávajú napríklad vo formáte zvukových nahrávok a videozáznamy obsahujú titulky alebo tlmočenie do posunkovej reči.

Tvorca projektu, slovinská firma Ozara, sa s prosbou o pomoc pri zabezpečovaní financovania obrátila na miestnu pobočku siete Enterprise Europe Network, ktorá sídli v Slovinskej komore remesiel a malých podnikov v Ľubľane.

Pracovníci siete určili ako najvhodnejší zdroj financovania pre Ozaru program EÚ Leonardo da Vinci. V rámci tohto programu sa financujú praktické projekty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Odborná pracovníčka siete Larisa Vodebová pomohla firme s hľadaním partnerov a spoločne vytvorili úspešný návrh.

Konzorcium združuje odborníkov zo Slovinska, Grécka, Talianska a Rakúska, ktorí majú poznatky a skúsenosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy ľudí so zdravotným postihnutím.

Vzdelávací kurz je v súčasnosti dostupný v gréčtine, nemčine, slovinčine a taliančine a v štyroch národných posunkových rečiach partnerov. Budú ho môcť využiť ľudia so zdravotným postihnutím po celom svete, pričom stačí, ak majú prístup k počítaču.

Ďalšie informácie:

 • See - hear - touch: webové stránky projektuEnglish
 • Program Leonardo da VinciEnglish
 • Enterprise Europe NetworkEnglish

Všetky úspešné príbehy

Na začiatok
Ale čo je to MSP?

Novinky

  Všetky novinkyRSS

  Kľúčové programy pre podnikateľov

  • Rozšírte svoju činnosť do zahraničia s Enterprise Europe Network
  • Zaučte budúcich podnikateľov s Erasmus for Young Entrepreneurs

  Túto internetovú stránku spravuje GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
  a je financovaná cez Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

  Posledná aktualizácia: 29/01/2014 | Na začiatok