Ścieżka nawigacji

Pokonywanie niepełnosprawności dzięki szkoleniom teleinformatycznym

Październik 2011 r.

Nauka projektowania ceramiki © Barbara Plasonik

Europejskie konsorcjum pod przewodnictwem słoweńskiej spółki Ozara opracowało rozwiązania teleinformatyczne umożliwiające organizowanie szkoleń w sektorze projektowania ceramiki dla osób z wadami słuchu lub wzroku. Projekt ten został wprowadzony w życie dzięki finansowaniu z programu Leonardo da Vinci.

Osoby niesłyszące, niedosłyszące, niewidome lub niedowidzące mają często trudności z dostępem do szkoleń teleinformatycznych. Celem projektu dla sektora ceramiki jest oferowanie indywidualnie dopasowanych rozwiązań. ACTrain oferuje bezpłatne szkolenie on-line, zaprojektowane specjalnie dla osób z zaburzeniami percepcji, dotyczące wytwarzania produktów garncarskich. Szkolenie jest dostępne w postaci internetowego, interaktywnego materiału wideo.

Lekcje są na przykład nagrywane w formie opisów audio, a nagrania wideo zawierają napisy lub tłumaczenie na język migowy.

Spółka Ozara ze Słowenii, inicjator projektu, zwróciła się do lokalnego oddziału Enterprise Europe Network, z siedzibą w Izbie Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Ljubljanie, o pomoc w poszukiwaniu środków finansowania.

Organizacja uznała unijny program Leonardo da Vinci za odpowiedni dla spółki Ozara, ponieważ w jego ramach finansowane są praktyczne projekty z dziedziny kształcenia i szkoleń zawodowych. Larisa Vodeb, ekspert organizacji, pomogła spółce w znalezieniu partnerów i sporządzeniu udanej propozycji.

W skład konsorcjum wchodzą eksperci ze Słowenii, Grecji, Włoch i Austrii, posiadający wiedzę i doświadczenie w dziedzinie edukacji i szkoleń dla osób niepełnosprawnych.

Program szkoleniowy - obecnie dostępny w języku niemieckim, greckim, włoskim i słoweńskim oraz w czterech narodowych językach migowych partnerów - powinien stać się dostępny dla osób niepełnosprawnych na całym świecie, na dowolnym komputerze.

Więcej informacji:

Wszystkie historie sukcesu

Początek strony
Czym właściwie jest MŚP?

Aktualności

  Wszystkie aktualnościRSS

  Najważniejsze programy dla przedsiębiorców

  • Wejdź na rynki międzynarodowe za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network
  • Mentoring dla przyszłych przedsiębiorców w ramach programu Erasmus for Young Entrepreneurs

  Strona podlega administracji DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
  i jest finansowana w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

  Ostatnia aktualizacja: 29/01/2014 | Początek strony