Navigatsioonitee

Puuetest ülesaamine IKT-põhise koolituse kaudu

Oktoober 2011

Keraamikakoolitus © Barbara Plasonik

Üleeuroopaline konsortsium, mille eesotsas on Sloveenia ettevõte Ozara, on välja töötanud infotehnoloogilised lahendused, mille abil saab pakkuda keraamikaalast koolitust nägemis- või kuulmispuudega inimestele. Projekt õnnestus teoks teha ELi Leonardo da Vinci rahastamisprogrammi toel.

Kurtidel, pimedatel ning osalise kuulmis- või nägemispuudega inimestel on sageli raske IKT-põhistel koolitustel osaleda. Keraamikasektoris rakendatava projekti eesmärk on pakkuda iga osaleja vajadustega kohandatud lahendusi. ACTrain pakkub tasuta veebipõhist keraamikakoolitust, mis on välja töötatud just meelepuuetega inimestele. Koolitust pakutakse veebipõhise interaktiivse videomaterjali kaudu.

Näiteks on tundide juurde salvestatud ka audiokirjeldused ning videomaterjal on varustatud subtiitritega või viipekeelse tõlkega.

Projekti algatanud Sloveenia ettevõte Ozara pöördus rahastamisallikaid otsides võrgustiku Enterprise Europe kohaliku esinduse poole, mis tegutseb Ljubljana Käsitöö- ja Väikettevõtjate Koja juures.

Võrgustik selgitas välja, et Ozarale sobib kõige paremini ELi Leonardo da Vinci programm, kuna selle raames rahastatakse kutsehariduse ja -koolituse valdkonna praktilise suunitlusega projekte. Võrgustiku ekspert Larisa Vodeb aitas ettevõttel leida partnerid ja koostada eduka projektiettepaneku.

Konsortsiumi kuulub Sloveenia, Kreeka, Itaalia ja Austria eksperte, kellel on puuetega inimeste hariduse ja koolituse alaseid teadmisi ja kogemusi.

Koolitusprogramm on praegu saadaval saksa, kreeka, itaalia ja sloveeni keeles ning nelja partnerriigi viipekeeles, kuid edaspidi soovitakse teha see arvutite kaudu kättesaadavaks kogu maailma puuetega inimestele.

Põhjalikum teave:

 • See - hear - touch: projekti veebilehtEnglish
 • Leonardo da Vinci programmEnglish
 • Võrgustik Enterprise EuropeEnglish

Kõik edulood

Üles
Aga mis see VKE õieti on?

Uudised

  Kõik uudisedRSS

  Põhiprogrammid ettevõtjatele

  • Laienemine piiri taha võrgustiku Enterprise Europe Network abiga
  • Erasmus for Young Entrepreneurs kaudu tulevase ettevõtja juhendamine

  Veebilehte haldab finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
  ja seda rahastatakse konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi raames.

  Viimati muudetud: 29/01/2014 | Üles