Cesta

Překonávání tělesného postižení prostřednictvím odborné přípravy na bázi IKT

Říjen 2011

Odborná příprava v odvětví keramiky © Barbara Plasonik

Evropské konsorcium vedené slovinskou firmou Ozara vyvíjí řešení IKT, která sluchově nebo zrakově postiženým lidem nabízejí příležitosti k odborné přípravě v odvětví keramiky. Tento projekt byl spuštěn díky finančnímu programu EU Leonardo da Vinci.

Lidé, kteří jsou neslyšící, nedoslýchaví, nevidomí a slabozrací mají často potíže s přístupem k odborné přípravě na bázi IKT. Projekt zaměřený na odvětví keramiky má za cíl nabízet řešení šitá na míru. ACTrain nabízí on-line bezplatnou odbornou přípravu v oblasti výroby keramických předmětů určenou specificky pro lidi s postiženými smysly. Projekt to nabízí prostřednictvím webových a interaktivních videomateriálů.

Lekce jsou například zaznamenány jako zvukové popisy a videa obsahují titulky nebo tlumočení do znakového jazyka.

Slovinská firma Ozara, která projekt iniciovala, se obrátila na místní pobočku sítě Enterprise Europe Network při Komoře řemesel a malých podniků v Lublani a požádala ji o pomoc ve snaze získat finance.

Síť identifikovala program Leonardo da Vinci, který pořádá EU, jako vhodný pro firmu Ozara, protože tento program financuje praktické projekty v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Expertka sítě Larisa Vodeb pomohla firmě najít partnery a připravit úspěšný návrh.

Do konsorcia patří odborníci ze Slovinska, Řecka, Itálie a Rakouska, kteří mají znalosti a zkušenosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy lidí se zdravotním postižením.

Výsledný školicí program, který je momentálně k dispozici německy, řecky, italsky a slovinsky a ve čtyřech znakových jazycích partnerů, by měl být k dispozici lidem s tělesným postižením po celém světě, a to prostřednictvím jakéhokoli počítače.

Další informace:

  • See - hear - touch: internetové stránky projektuEnglish
  • Program Leonardo da VinciEnglish
  • Enterprise Europe NetworkEnglish

Všechny příběhy o úspěších

Začátek stránky
Co to ale MSP je?

Klíčové programy pro podnikatele

  • Expanze do zahraničí díky síti Enterprise Europe Network
  • Mentorování budoucího podnikatele v rámci akce Erasmus for Young Entrepreneurs

Tuto internetovou stránku spravuje GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
a financuje ji Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Poslední aktualizace: 29/01/2014 | Začátek stránky